Gå direkt till textinnehållet

UR skrotar kritiserad omorganisation

Utbildningsradion tar bort de kritiserade kompetensgrupperna och flyttar ledarskapet närmare medarbetarna. Det är ett av Sofia Wadensjö Karéns första beslut som VD för public service-bolaget. Journalistklubben välkomnar beslutet.

Förra året genomförde UR en stor omorganisation som bland annat innebar att de gamla avdelningarna och redaktionerna slogs sönder och alla anställda placerades i åtta kompetensgrupper som utgjorde ett tvärsnitt av UR. I kompetensgrupperna blandades personal från hela företaget.

När Journalisten granskade omorganisationen hösten 2017 riktade många av journalisterna hård kritik mot just kompetensgrupperna bland annat eftersom de saknade innehåll. I de interna undersökningarna var det bara 30 procent som ansåg att grupperna hade skapat mervärde.

Det var den interna kritiken mot omorganisationen som ledde till att Christel Tholse Willers avgick som VD i november förra året.

Annons Annons

Den 2 maj tillträdde Sofia Wadensjö Karén som ny VD och ett av hennes första beslut var att upplösa kompetensgrupperna.

– Vi har förflyttat ledarskapet närmare medarbetarna. Det var ett fullt logiskt steg för att få en tydligare organisation. Jag har förstått att det var många som tyckte att kompetensgrupperna inte fungerade bra, säger Sofia Wadensjö Karén till Journalisten.

Förändringen mot en organisation som utgår från de projektområden där medarbetarna verkar hade påbörjats innan Sofia Wadensjö Karén tillträdde som VD.

– Man hade redan tagit det här steget, men inte fullt ut.

Senast den 1 september ska den nya organisationen tas i bruk. Det kommer förmodligen fler organisationsförändringar på UR i höst.

– Exakt vilka förändringar det eventuellt skulle vara fråga om kan jag inte svara på nu. Jag vill först bottna själv här, och sedan ta det internt, säger Sofia Wadensjö Karén.

Hur upplever du stämningen på UR?
– Jag har inte varit här så länge än, men jag har gått runt i huset och träffat så många medarbetare som jag kunnat. Jag kan inte tala för varje medarbetare men det känns otroligt framåtblickande, det finns framtidstro och energi här. Många hade det jobbigt i höstas och nu vill man komma vidare och fokusera på det som man är här för att göra – ett bra utbud av program. Det finns en väldig kraft i det. Det känns roligt att komma in och mötas av den energin.

Journalistklubben på UR välkomnar beslutet att lägga ned kompetensgrupperna.

– Vi är överens om att det här inte alls har fungerat som det var tänkt. Det har försvårat verksamheten. Vi är positiva till att vi frångår den organisationen så klart, säger Mette Hultgren, ordförande i journalistklubben.

2017 var ett tufft år för medarbetarna på UR, men klubben tycker att läget har blivit allt bättre.

– Vi är hoppfulla. Och vi har en bra dialog med företagsledningen, säger Mette Hultgren.

Innebär det att redaktionerna kommer tillbaka i någon form?
– Nja, inte riktigt. På ett sätt ja – alla som håller på med program inom ett visst ämne eller en viss målgrupp samlas under ett tak. Men projektområdena kommer att vara mindre än barn- och ung-redaktionen eller vuxenredaktionen som vi hade tidigare.

Fler avsnitt
Fler videos