Gå direkt till textinnehållet

Uppsagd videojournalist fick rätt i AD

SVT gjorde fel när de sa upp en fotograf/redigerare med motiveringen att hon inte hade tillräckliga kvalifikationer för att bli videojouranlist. Det slår AD fast i en dom, som ger den förfördelade över 300000 kronor i skadestånd.

Journalistförbundet vann alltså tvisten i Arbetsdomstolen mot SVT. Tvistefrågan gällde en uppsagd fotograf/redigerare som arbetsgivaren ansåg inte hade tillräckliga kvalifikationer för att arbeta som videojournalist. Något som AD ansåg att SVT inte lyckades bevisa och dömer SVT att betala skadestånd.

Fotografen/redigeraren anställdes som vikarierande fotograf 1999. År 2007 fick hon en tillsvidareanställning som fotograf och redigerare och jobbade bland annat för Rapport, Vi i femma, Uppdrag granskning och Sydnytt.

Under 2008 beslutade SVT att spara och omorganisera. Eftersom antalet anställda skulle minska ansåg SVT att det var viktigt att de anställda behärskade att vara videojournalister, både kunna filma, redigera och göra reportage.

Annons Annons

SVT Malmö, där fotografen/redigeraren jobbade, beslutade att säga upp henne på grund av arbetsbrist. Två anställda, som hade kortare anställningstid fick anställningar som videojournalister på Sydnytt.

Genom Journalistförbundet vände fotografen/redigeraren sig till Arbetsdomstolen. Journalistförbundet ansåg att uppsägningen stod i strid med turordningsreglerna i anställningsskyddslagen eftersom de två andra arbetstagarna hade kortare arbetstid, inte sagts upp utan omplacerats till videojournalister.

Arbetsdomstolen finner inte att arbetsgivaren lyckats styrka att fotografen/redigeraren saknat tillräckliga kvalifikationer för arbetet som videojournalist. Hon får 50 000 kronor i allmänt skadestånd och 266 029 kronor i ekonomiskt skadestånd. SVT får betala förbundets rättegångskostnader.

Läs hela domen här:

Fler avsnitt
Fler videos