Gå direkt till textinnehållet

Uppdrag granskning självsanerar

SVTs Uppdrag granskning genomför en rad åtgärder för att höja arbetets kvalitet.Redaktionen har tagit fasta på den kritik som riktats mot programmets journalistik efter den kritiska granskning som programmet utsattes för i Mediemagasinet (också i SVT).

SVTs Uppdrag granskning genomför en rad åtgärder för att höja arbetets kvalitet. Redaktionen har tagit fasta på den kritik som riktats mot programmets journalistik efter den kritiska granskning som programmet utsattes för i Mediemagasinet (också i SVT).

– Vi ska göra vårt yttersta för att allt som vi sänder blir korrekt. Men vi ska också vara öppna för kritik och stå för våra misstag, säger Nils Hanson, projektledare för Uppdrag granskning i ett pressmeddelande.

Redaktionen ska bland annat införa fler kontrollstationer och förbättrade rutiner för faktagranskning. Deadline tidigareläggs en vecka för att ge sändningsredaktionen och ansvarig utgivare mer utrymme för genom gång och granskning av reportage.

Varje reportage ska i fortsättningen åtföljas av en arbetsbeskrivning på webben, där redaktionen beskriver hur undersökningen har gjorts.

En statistikansvarig har utsetts som deltar i allt arbete med statistik, från idé till färdig grafik.

Redaktionen ska i framtiden vara öppen med sina misstag och informera tittarna om den gett dem en missvisande bild i ett program.

I ett nytt policydokument ska man formulera det etiska förhållningssätt som ska gälla för bland annat faktakontroll, urval av bilder, dold kamera, anonyma källor och ansvarskännande intervjuer.

Efter Mediemagasinets kritiska granskning har Uppdrag gransknings trovärdighet starkt ifrågasatts. Det gäller inte minst programmets sätt att redovisa statistik.

Fler avsnitt
Fler videos