Gå direkt till textinnehållet

Tvist om TV-kanaler till regeringen

Com Hem och Copyswede har förhandlat i närmare två år utan att nå en lösning om ersättningsnivån som Com Hem ska betala Copyswede för vidaresändning av ett antal utländska TV-kanaler.

Parterna har nu begärt medling av regeringen för att få hjälp att lösa den upphovsrättstvist som uppstått.

Copyswede är en paraplyorganisation för 14 förbund, bland annat Journalistförbundet, Författarförbundet och Fotografers förbund.

Fler avsnitt
Fler videos