Gå direkt till textinnehållet

TV4 överklagar straffavgift

TV4 överklagar länsrättens beslut om att betala en särskild avgift på 150 000 kronor för att de inte gjort tillräckligt skillnad på sponsringsskyltar och reklam.  

I sitt överklagande hävdar TV 4 att granskningsnämnden beslut bygger på en felaktig grund. Företaget menar att Radio- och TV-lagen, RTL, inte är tillämplig i just det här fallet.

Granskningsnämnden, som fick rätt i länsrätten, ansökte om att TV 4 skulle betala en särskild avgift därför att deras sponsringsmeddelanden hade en alltför reklamliknande karaktär. Därför stred sponsringen emot bestämmelsen om otillbörligt gynnande av kommersiella intressen.

Eftersom TV4 flera gånger struntat i granskningsnämnens beslut i liknande fall ville man nu att TV 4 skulle betala en särskild straffavgift till staten.

Annons Annons

I sitt överklagande yrkar TV4 på att länsrättens dom ska undanröjas.

 

 

Fler avsnitt
Fler videos