Gå direkt till textinnehållet

TV4 fällt för reklamavbrott

Granskningsnämnden för radio och TV fällde TV4 för att ett reklamavbrott i en dokumentär placerats i strid med bestämmelserna i radio- och TV-lagen.

Granskningsnämnden för radio och TV fällde TV4 för att ett reklamavbrott i en dokumentär placerats i strid med bestämmelserna i radio- och TV-lagen.

Kalla fakta special visade i november 2004 en dokumentär som handlade om en svår helikopterolycka i Sverige då sex personer i besättningen omkom och endast en person överlevde. Ett av reklamavbrotten hade placerats i en sekvens som visade en begravning.

Granskningsnämnden ansåg att avbrottet placerats så att det störde programmets kontinuitet på ett påtagligt sätt. Avbrottet stred därför mot radio- och TV-lagen. Nämnden beslutade att ansöka hos länsrätten om att TV4 ska betala 50 000 kronor i särskild avgift. Beslutet var enhälligt.

Fler avsnitt
Fler videos