Gå direkt till textinnehållet

TV ännu största mediet

Fortfarande ligger TV i topp när det gäller svenskarnas mediekonsumtion en genomsnittlig dag.

Det visar statistik som Dagspresskollegiet presenterar i sin sedan 1986 årligen återkommande läsvanestudie.

2009 uppgav 83 procent att de dagligen tittade på TV. På andra plats kommer dagstidningar (77 procent) och på tredje radio (73 procent).Därnäst internet (65 procent), tidskrifter (36 procent), bok (36 procent).

I botten på listan över mediekonsumtionen hamnar bio (1 procent).

Annons Annons

1986 läste 97 procent dagstidningar på papper minst en dag i veckan. 88 procent läste dagstidningar minst fem dagar i veckan. För 2009 är procentsiffrorna 89 respektive 75 procent.

1986 läste 8 procent kvällstidningar på nätet, jämfört med 28 procent 2009. För morgontidningarna var resultatet 2 respektive 18 procent.

Den regelbundna, totala läsningen av kvällstidningar på papper har sjunkit stadigt från runt 40 procent 1986 till 16 procent 2009.

 

Fler avsnitt
Fler videos