FOTO: Tor Johnsson

SVT vill utveckla fler onlinetjänster

15 november, 2017

Om den nya finansieringsmodellen av public service införs måste SVT få utveckla nya onlinetjänster.
 

Det skriver Sveriges Televisions VD Hanna Stjärne på DN Debatt i dag. Eftersom den föreslagna finansieringsmodellen med en personlig public service-avgift är teknikneutral blir det enligt Stjärne ”än viktigare att vi tillåts utveckla tjänster också för de som inte har traditionell tv och text-tv utan tar del av SVT online.”

Frågan om SVTs onlinenärvaro har debatterats de senaste åren. Organisationen Tidningsutgivarna och enskilda publicister har pekat på en marknadsstörande effekt.

Hanna Stjärne pekar på ett antal ytterligare saker som en ny finaniseringsmodell måste innebära för SVT. Bland annat måste företaget ”hålla benhårt på opartiskheten och sakligheten”, producera program i hela landet, nå ut brett och vara kvalitetsledande.

”[Vi] kommer framöver – också i skenet av den internationella konkurrensen – behöva fokusera än högre på programkvaliteten. Det kan i vissa genrer innebära en minskning i volym till förmån för andra höjda krav”, skriver hon.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies