Gå direkt till textinnehållet

SVT får fortsätta göra underhållning

Det bästa med direktiven är att Sveriges Television fortsatt ska göra underhållning och sport. Det säger SVTs VD Eva Hamilton i en kommentar till direktiven för den ny public service-utredningen.

"Det bästa med direktiven är att det står klart att SVT fortsatt ska göra varierade och kvalitativa program för alla människor i Sverige, också underhållning och sport. Man bekräftar även att vi ska använda alla publiceringsplattformar där publiken finns. Det är framsynt eftersom mediekonsumtionen förändras så rasande snabbt", säger Eva Hamilton i en kommentar.

Det som oroar Eva Hamilton är att det i direktiven finns förslag på hur public service ska bli mindre utmanande för de kommersiella aktörerna.

"Anledningen till att det svenska medielandskapet står så starkt är ju att kommersiella medier och public service höjt ribban för varandra".

Mats Svegfors och Cilla Benkö, VD respektive vice VD i Sveriges Radio, tycker sig i direktiven se en förskjutning i beskrivningen av public service roll i mediesamhället:

"Avvägningen mot de kommersiella mediebolagens ekonomiska intressen anges numera som en viktig komponent i public servicepolitiken."

Mats Svegfors och Cilla Benkö påpekar att utredningen kommer att ha knappt ett år på sig att utreda ett stort antal frågor som är mycket viktiga för Sveriges Radio.

"De två i särklass viktigaste rör å ena sidan yttrande- och utvecklingsfriheten för public service och å den andra verksamhetens ekonomiska ramar. Men därjämte ska den nu beslutade kommittén utreda bland annat finansieringssystemet, digitalradion, momsregleringen och förvaltningsstiftelsens roll. Sammanlagt anger direktiven 25 olika utredningsfrågor som ska hanteras", skriver Mats Svegfors och Cilla Benkö.

Fler avsnitt
Fler videos