Gå direkt till textinnehållet

Sveriges Radio ökar bland unga

Personer under 35 år lyssnar mer på Sveriges Radio och P3 står för den tydligaste ökningen. Det visar den senaste undersökningen av radiolyssnandet från RUAB, Radioundersökningar AB.

Personer under 35 år lyssnar mer på Sveriges Radio och P3 står för den tydligaste ökningen. Det visar den senaste undersökningen av radiolyssnandet från RUAB, Radioundersökningar AB.

Trots att radiolyssnandet totalt ligger på oförändrad nivå ökar lyssnandet på Sveriges Radio jämfört med föregående mätning. Varje dag når Sveriges Radio 51 procent av befolkningen i åldern 9-79 år. Det är en ökning med 1, 2 procentenheter, samtidigt har lyssnandet på reklamradion minskar med 1, 2 procent till 32 procent.

Sveriges Radio vinner tillbaka lyssnare framförallt i de yngre målgrupperna. Den största lyssnarökningen för SR finns i åldrarna upp till 35 år, medan reklamradion tappar lyssnare bland dessa grupper, jämfört med föregående mätning.

P3 är den SR-kanal som ökar mest. P3 når 11,3 procent en genomsnittlig dag. Det är en ökning med ungefär en procent i jämfört med föregående mätning.

Även P1 som P4 ökar jämfört med den senaste mätningen. P1 har dagligen cirka 12 procent av befolkningen som lyssnar, en ökning med ungefär en procent. P1 är den största kanalen i Stockholm med 15,2 procent.

P4 ökar med en halv procent jämfört med föregående mätning och behåller sin ställning som den största radiokanalen i landet med 35 procents daglig räckvidd.

P4 Göteborg och P4 Malmöhus är fortsatt de största kanalerna i sina respektive område. P4 Göteborg minskar något och når dagligen 28 procent medan P4 Malmöhus når 26,4. Övriga lokala P4-områden redovisas inte i denna mätning.

P2 når dagligen 1,6 procent, något lägre än den föregående mätningen. Ungefär 5 procent lyssnar under en vecka på Sveriges Radio via webben.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos