Gå direkt till textinnehållet

Styrelseschism inom BLF

Åtta av tolv ledamöter i Bildleverantörernas förenings styrelse avgick vid föreningens årsmöte för tre veckor sedan. Flera av dem gick efter en konflikt om föreningens inriktning och organisation.

Åtta av tolv ledamöter i Bildleverantörernas förenings styrelse avgick vid föreningens årsmöte för tre veckor sedan. Flera av dem gick efter en konflikt om föreningens inriktning och organisation.

En arbetsgrupp inom BLFs styrelse har föreslagit att BLF ska bli mer utåtriktat och försöka få in fler yngre, inte i första hand stödja medlemmarna juridiskt och upphovsrättsligt.

– Vi föreslog en mera branschinriktad förening för bildbyråer och fotografer, säger Anders Holmström, som ingick i gruppen och som hoppat av styrelsen. Vi ville också att man mer skulle marknadsföra bildens värde och se till att medlemmarna fick bättre betalt.

bryt

Christer Höglund, som också ingick i arbetsgruppen och hoppat av styrelsen, betonar att arbetsgruppen ville att BLF mer skulle ägna sig åt att försöka uppvärdera bilden och bildhanteringen. BLFs styrelseordförande Rune Borgström var, enligt Holmström och Höglund, helt emot de idéer som arbetsgruppen förde fram.

Rune Borgström ger en annan version av vad som hänt. Han hävdar att konflikten istället bland annat handlat om att en del ledamöter, som också är aktiva i Pressfotografernas klubb, ville att BLF skulle flytta kansliet till PFKs Galleri Kontrast på Hornsgatan i Stockholm och anställa den föreståndare som finns där inom BLF. Enligt Borgström brottas Galleri Kontrast med ekonomiska problem som BLF genom denna konstruktion skulle få hjälpa till med att lösa. Christer Höglund förnekar att arbetsgruppen gått PFKs ärenden i sin utredning.

BLFs kansli är nu inrymt i Branschernas hus på Rosenlundsgatan i Stockholm.

– Det fungerar mycket bra, säger Rune Borgström.

bryt

Inför årsmötet i oktober kallade arbetsgruppen valberedningens ordförande Jajja Deboussard till ett möte. Där ifrågasattes om det var lämpligt att föreslå att Rune Borgström omvaldes till ordförande.

– Men de hade inget alternativ, säger Jajja Deboussard. Jag sade att jag tyckte det var ett drastiskt förslag och att det var svårt att på kort tid före årsmötet försöka få tag på en erfaren person som kunde ersätta Borgström.

Valberedningen föreslog omval. I samband med det meddelade åtta ledamöter att de inte ville fortsätta i styrelsen.

hl@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos