Gå direkt till textinnehållet

Stort sparpaket väntar på Stampen – 25 tjänster ska bort

Ökade omkostnader pekas ut som huvudanledningen när Stampen nu går ut med ett erbjudande om avgångsvederlag till alla medarbetare från 60 år och uppåt. Minst 25 tjänster ska bort från organisationen innan första april, och det är ännu oklart hur redaktionerna drabbas.

Minskade intäkter, annonstapp och inflation tillsammans med ökade produktionskostnader gör att kostnaderna måste ner snabbt för den västsvenska koncernen.

Förhoppningen från ledningen är att 25 heltidsanställda ska nappa på erbjudandet om avgångsvederlag, vilket brukar betyda ett sparpaket i 25-miljoners klassen. Det är snabba ryck, de som eventuellt nappar ska sluta redan den 31 mars.

Erbjudandet går ut brett inom hela organisationen och innefattar alltså inte bara redaktionerna.

– Det här handlar om bränslepriser som ökar, precis som papperspriserna för tryckta tidningar. Vi går också in i en lönerörelse framåt där vi ser att det förmodligen blir en hög ökning, säger Christofer Ahlqvist, chefredaktör för Göteborgs-Posten.

Med tanke på de stora satsningar ni har gjort på lokal journalistik och nya redaktioner, ser du det här som ett misslyckande?
– Om vi ser på GP så gick vi in år 2020 med 116 000 prenumeranter varav 75 000 då var pappersprenumeranter och 41 000 digitala. Tre år i rad har upplageintäkterna ökat, med cirka 40 miljoner, samtidigt som vi gjort en digital transformation. När vi gick ur 2022 hade vi 134 000 prenumeranter, där 77 000 är digitala. Hade vi inte gjort de satsningarna hade vi inte varit så här framgångsrika i vår omställning, säger Christofer Ahlqvist. 

– Det är också så att det är ett maratonopp vi ska springa, just nu är vi i det läget att vi måste anpassa våra kostnader på grund av hur omvärlden förändras, fortsätter han.

Finns det anledning att frångå strategin med att satsa på lokal kvalitetsjournalistik?
– Nej, absolut inte. Det här är en anpassning för ökade omkostnader som vi inte kunde se framför oss. Vi har inga planer på att dra tillbaka några satsningar.

Vad händer om inte nog många accepterar erbjudandet?
– De som är nära pensionsåldern inom koncernen med cirka 500 anställda har fått erbjudandet och nu har de en kort period på sig att säga ja eller nej. Det finns inga planer på några uppsägningar i dagsläget.

Gabriella Mohoff, journalistklubbens ordförande på GP, menar att det är svårt att veta hur det här kommer slå mot redaktionen innan de vet hur många som tackar ja eller nej.

– Vi har gjort det här förr, ett antal gånger, och det brukar handla om att de tjänster som försvinner inte ska ersättas. Så vad det får för effekt är svårt att säga idag, säger hon.

Fler avsnitt
Fler videos