Gå direkt till textinnehållet

”Ett avtal är det bästa sättet att möta framtiden

Medieägarna har samlats i en arbetsgivarorganisation, Medieföretagen. Initiativtagarna till den nya organisationen berättade för oss att detta också logiskt betyder ett avtal för den del av branschen som innehåller journalistik.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Journalistförbundet har kommit till samma slutsats. Vi har arbetet seriöst med att få tanken diskuterad och accepterad i den demokratiska ordning som vår organisation kräver. Så snart den processen var genomförd informerades Medieföretagen om att vi arbetade med det förslag till ett avtal som vår delegation ville presentera i avtalsrörelsen.

Kanske hade vi väntat oss större entusiasm över att vi så raskt kunde lägga ett förslag som i vart fall till formen tillgodosåg båda parters önskemål.

Nu är förhandlingarna igång och Medieföretagen vill fortfarande ha ett avtal. Men inte nu.

Ett avtal är av många skäl det bästa sättet att möta framtiden.

Det journalistiska arbetet omfattar idag även på traditionella dagstidningsredaktioner oftast web-tv, web-radio, andra former av web-publiceringar, mobilpublicering och andra digitala former.

Att frigöra sig från traditionellt papperstänkande eller traditionellt etermedietänkande underlättas av ett nytt och gemensamt avtal för alla som utför journalistik i denna föränderliga tillvaro.

Journalister förväntas oftast kunna utföra inte bara ett arbetsmoment utan flera och gärna samtidigt oavsett i vilket medium verksamheten utförs. Att hantera den situationen underlättas av ett enhetligt avtal.

Journalister flyttar i vart fall i storstadsregionerna oftare mellan olika redaktioner och medier. Ett avtal för alla journalister underlättar självklart denna rörlighet för individen, men torde också tillgodose arbetsgivarens eviga önskan om flexibilitet.

Ett gemensamt avtal för alla journalister som hela branschen står bakom minimerar risken för tvister mellan parterna, något som tar stora resurser idag. Den energin kan användas till att utveckla journalistiken och branschen i ett konkurrensutsatt läge.

Att beakta när avtal tecknas:

  • Dagens medieägare samlar alla slags medieformer under samma tak.
  • Ägarkoncentration och korsägande ökar.
  • Diversifieringen inom verksamheterna ökar.
  • Samma ägare trycker på sin press direktreklamen som konkurrerar med annonser i tidningar och på nät och deläger TV-kanalen som också behöver annonser för sin överlevnad.
  • Ägare konkurrerar med sig själva om annonsmarknaden.
  • Den som äger medier med journalistik har stor makt som medför ansvar i en demokrati.
  • Journalistik är inte en vara eller tjänst vilken som helst.

Självklart vill Journalistförbundet ha ett avtal som ser till journalisternas och journalistikens bästa, som inte proletariserar yrket med låga löner och anställningskaos, ett modernt avtal som gynnar kvalitet och kompetens och stärker branschen. Vi tror att Medieägarna vill det samma.

Kompetensutveckling krävs i större utsträckning för att en kunskapsbransch som vår ska utvecklas. Osäkra anställningar och dåliga löner ger ingen konkurrenskraft. Arbetstidsförsämringar göder inte kreativiteten.

Oansvarigt användande av bemanningsföretag skapar inte grogrund för utveckling och idéblomstring. Rapporten om den första utlasningen från ett bemanningsföretag har just nått oss. Någon som tycker att det är modernt?

Agneta Lindblom Hulthén

ordförande i Svenska journalistförbundet

Fler avsnitt
Fler videos