Gå direkt till textinnehållet

SR skärper kraven på externa bolag

Nu blir det tuffare för externa produktionsbolag att ta sig in på Sveriges Radio. En ny SR-policy anger tydliga krav på bolagen och ger journalistklubben ökade möjligheter att påverka vilka produktionsbolag som godkänns.

Nu blir det tuffare för externa produktionsbolag att ta sig in på Sveriges Radio. En ny SR-policy anger tydliga krav på bolagen och ger journalistklubben ökade möjligheter att påverka vilka produktionsbolag som godkänns.

I sändningstillståndet för Sveriges Radio 2002-05 är det tydligt angivet att en större andel av produktionen ska läggas ut på externa produktionsbolag. Något som journalistklubben på SR protesterat mot, både av omsorg om de egna jobben och av oro för att företag som inte har kollektivavtal eller inte följer lagen ska få en stärkt position på arbetsmarknaden för radio.

bryt

Nu har SR-klubben nått en stor framgång på det området, genom att företaget precis antagit ett tolvsidigt dokument med ”Policy för anlitande av utomstående produktionsbolag i programverksamheten”.

– Även om det här är ett ensidigt dokument från företagsledningen så har vi lyckats få stort inflytande över det, säger journalistklubbens ordförande Witold Lanzenberg.

bryt

Det som SR-klubben är mest nöjd med är att ledningen gått med på att utöka förhandlingsskyldigheten. Att lägga ut delar av en programproduktion på ett produktionsbolag räknas som en viktig förändring av verksamheten och ska därmed förhandlas enligt elfte paragrafen i Medbestämmandelagen.

– Det betyder att vi kommer in på ett tidigare stadium i flera fall. Då hinner vi verkligen granska vad det är för produktionsbolag man vill anlita, fortsätter Lanzenberg.

Men kan ni stoppa ett bolag ni inte vill ha?

– Formellt kan vi inte stoppa ett produktionsbolag för att det saknar kollektivavtal. Men bryter de mot lagar och avtal går det. Om ett bolag använder sig av muntliga avtal och svart arbetskraft räcker det för ett nej, anser Witold Lanzenberg.

Hittills har klubben vid ett tillfälle lyckats stoppa ett bolag:

– Det handlade om ett produktionsbolag som visade sig ha stora skatteskulder.

För att agerandet ska bli konsekvent har SR-klubben dragit in förhandlingsrätten för distrikten när det gäller externa produktionsbolag. Om en lokalradiostation ska ta in ett produktionsbolag är det alltså SR-klubben centralt som ska förhandla om det, även om det sker i samråd med de fackliga representanterna i distriktet.

– Vi vill inte släppa det här förrän vi känner oss säkra på att policyn fungerar i hela landet, fortsätter Witold Lanzenberg.

bryt

På Sveriges Television sneglar journalistklubben i dag en aning avundsjukt på policyn som SR-klubben lyckats förhandla fram. SVT-klubben hoppas få något liknande.

– Vi har fört fram våra synpunkter till ledningen flera gånger. Men inget konkret har hänt. Det här tar tid, säger Kenneth Sundin, ordförande för journalistklubben på Sveriges Television.

Kenneth Sundin menar att det är en av klubbens absolut viktigaste frågorna att få den här frågan reglerad.

– Vår linje är naturligtvis att de produktionsbolag som tas in ska ha kollektivavtal, följa sponsringsreglerna på SVT samt arbetstids- och arbetsmiljölagar. Så är det långtifrån alltid i dag.

Fler avsnitt
Fler videos