Gå direkt till textinnehållet

SR begär extra miljoner av staten

Sveriges Radio begär ekonomisk förstärkning för år 2004 med 130 miljoner kronor för ökade personalkostnader, de digitala sändningarna och Berwaldhallen.

Sveriges Radio begär ekonomisk förstärkning för år 2004 med 130 miljoner kronor för ökade personalkostnader, de digitala sändningarna och Berwaldhallen.

Sveriges Radio går med underskott efter det att regeringen beslutade att ersätta den tidigare indexreglerade anslagsökningen med en årlig uppräkning på två procent. Hade regeringen behållit indexregleringen hade SRs anslag ökat med 3,6 procent per år.

Senaste avtalet gav journalisterna en lönehöjning på drygt 11 procent på tre år. Under samma period får SR ett tillskott på sex procent. I SRs budgetunderlag, som lämnades till regeringen den 1 mars, beskrivs hur nuvarande fasta index för åren 2002-2005 drabbar SR på ett drastiskt sätt.

Eftersom löneökningarna är högre än den årliga uppräkningen drabbas särskilt enheter inom SR med en hög andel personalkostnader. Det gäller inte minst Berwaldhallen, där Sveriges Radios symfoniorkester och Radiokören ingår.

SR begär av regeringen en kompensation för kostnadsökningar på 68,3 miljoner kronor och en särskild begäran om förstärkning av Berwaldhallen med 6 miljoner.

Dessutom begärs pengar för att åter sända digitalt i det omfång som SR gjorde fram till den första januari år 2002, det vill säga en täckning på 85 procent av landet. För detta begär SR 56 miljoner kronor.

– De kvalitetspengar på 43 miljoner kronor som tillfördes SR år 2002 och årligen resten av tillståndsperioden har redan ätits upp. I praktiken är det en nedskärning av public service, säger SRs VD Lisa Söderberg.

pj@sjf.se

Fler videos
Fler avsnitt