Gå direkt till textinnehållet

TU förbereder anmälan mot staten

Finns det inga begränsningar av SVTs användande av text i Public service-kommitténs utredning kommer TU att dra staten inför EU-kommissionen. Förberedelserna har redan börjat, uppger vd Johan Taubert.

Den mångåriga striden mellan kommersiella medier och SVT kring hur mycket text den offentligt finansierade tv-kanalen ska få ha på sin webb kan komma att intensifieras. Om den nu pågående public service-utredningen, som leds av tidigare KD-partiledaren Göran Hägglund, inte skulle föreslå att mängden text begränsas hos SVT, kommer en anmälan lämnas in till EU för brott mot EUs statsstödsregler. Det skriver TUs vd Johan Taubert på Di Debatt.

– Vi befinner oss i en kritisk fas där det finns en möjlighet att ta fram förslag på hur den här frågan ska regleras, säger han till Journalisten.

Enligt Johan Taubert har de fått indikationer på att ledamöterna i den parlamentariska kommittén som utreder frågorna har insikt i de problem som organisationen ser.

– Men vi tycker inte att vi hör dem säga att de har skarpa idéer kring hur det här ska regleras. Och det är därför som vi har tagit steg för att förbereda oss för en anmälan om det skulle behövas, säger han.

Kommittén ska senast den 30 april presentera sitt betänkande. Skulle det saknas förslag på att begränsa SVTs textanvändning kan en anmälan lämnas in kort därefter, säger Johan Taubert.

– Frågan ligger helt i kommitténs knä nu, säger Johan Taubert.

Vad skulle krävas för att ni inte ska lämna in en anmälan?
– Det behövs tydligt definierade avgränsningar som går att följa upp. Vi har sagt att en avgränsning som innebär att public service-bolagen använder text på samma sätt som Sveriges Radio gör idag, det tycker vi är alldeles utmärkt, säger Johan Taubert.

I förberedelserna undersöker TU hur deras systerorganisationer utomlands hanterat frågan.

– Vi är inte ensamma om det här. I Tyskland har det gjorts en anmälan och i Danmark förbereds en anmälan. Vi stämmer av med dem för att ta reda på vad för underlag som EU-kommissionen efterfrågar, säger Johan Taubert.

 

Kommentarer

Lämna ett svar

Vi hanterar läsarkommentarer som insändare. Regler för kommentarer.

Fler avsnitt
Fler videos