Gå direkt till textinnehållet

Slutrapport om SJF-kansliet Skilj på politisk och operativ ledning

FACKLIGT Stärk kansliets ställning inom Journalistförbundet och skilj tydligare på den politiska och den operativa ledningen inom förbundet.Det föreslår arbetsgruppen för översyn av kansliets organisation (ARG) i sin slutrapport. ARG har på uppdrag av SJFs styrelse utrett möjligheterna att förändra kansliets arbetsformer och organisation.

FACKLIGT Stärk kansliets ställning inom Journalistförbundet och skilj tydligare på den politiska och den operativa ledningen inom förbundet.

Det föreslår arbetsgruppen för översyn av kansliets organisation (ARG) i sin slutrapport. ARG har på uppdrag av SJFs styrelse utrett möjligheterna att förändra kansliets arbetsformer och organisation.

I rapporten, som föredragits för styrelsens arbetsutskott, heter det att styrelsen ska koncentrera sig på övergripande strategiska frågor och föra över mer operativt ansvar på kansliet.

En starkare ställning för kansliet medför, enligt ARG, förändrade krav på ledningen. Man föreslår därför att en kanslichefstjänst återinrättas. Kanslichefen ska ges övergripande ansvar för verksamheten på kansliet och vara dess personalchef.

I dag är kansliet organiserat i tre sektioner. ARG föreslår att de ersätts av en uppdelning i två ansvarsområden:

l Förhandlingar och medlemsservice, som huvudsakligen har hand om avtals- och tvisteförhandlingar, rådgivning, tecknande av hängavtal, upphovsrättsfrågor och facklig utbildning.

l Strategi och utveckling. Hit räknas bland annat yrkesfrågor som etik, tryckfrihets- och yttrandefrihetsfrågor, mediepolitik, branschutveckling och internationella frågor.

ARG betonar att förbundsstyrelsens viktigaste uppgift är att utöva den politiska ledningen av förbundet. Förbundsstyrelsen bör med andra ord ägna mycket av sin tid och kraft åt strategiska och långsiktiga frågor, vilket ARG tror underlättas av att styrelsen överlåter operativt ansvar till kansliet.

– Ett annat syfte med omorganisationen är att skapa en mer flexibel organisation, säger styrelseledamoten Lasse Andersson som lett ARGs arbete. Det borde förbättra arbetsklimatet på kansliet och öka kompetensen.

Fler avsnitt
Fler videos