Gå direkt till textinnehållet

Skattemyndigheten: Orimligt hög ersättning för bokföringsarbete

Hustrun till Herencos vice VD har fått 930 000 kronor av Herenco utan att göra något i motprestation. Det hävdar skattemyndigheten i Jönköping.Pengarna misstänks vara förtäckt lön till vice VDn.

Hustrun till Herencos vice VD har fått 930 000 kronor av Herenco utan att göra något i motprestation.

Det hävdar skattemyndigheten i Jönköping.

Pengarna misstänks vara förtäckt lön till vice VDn.

Annons Annons

I den skalbolagsaffär som Herencos VD Stig Fredriksson var med och genomförde 1988 ägnade sig företaget åt mycket avancerad skatteplanering. Skattemyndigheten anser att ledningen för Herenco återigen försökt att undkomma skatt med avancerade metoder, men den här gången är vice VDn i fokus.

Under en revision mot Herencokoncernen upptäckte skattemyndigheten att över en miljon kronor under 1990-talet hade betalats ut från ett Herenco-bolag till ett företag som drivs av hustrun till koncernens vice VD, Sten-Åke Hjerpe.

Hustruns företag har hjälpt Herenco att sköta räkenskaperna. Myndigheten har kontrollerat hur många transaktioner som bokförts av hustruns företag och kommit fram till att hennes företag fått orimligt hög ersättning från Herenco.

Herenco betalade upp till 320 000 kronor om året för bokföringshjälpen. Enligt skattemyndigheten var den marknadsmässiga ersättningen högst 25 000 kronor per år.

Herenco har hävdat att hustruns företag fått så mycket betalt bland annat för att hon skulle uppfylla högt ställda krav på sekretess och inte läcka några affärshemligheter.

Under revisionen konstaterade skattemyndigheten att Sten-Åke Hjerpes lön varit oförändrad under en längre tid. Hans lön var 25 000 kronor per månad 1992-95, vilket myndigheten bedömde som anmärkningsvärt lågt.

Med hänvisning till Sten-Åke Hjerpes förhållandevis blygsamma lön och att lönen legat stilla så länge menar skattemyndigheten att utbetalningarna till hustruns företag i själva verket varit förtäckta löneutbetalningar till Sten-Åke Hjerpe.

Hjerpes beskattningsbara lön höjs därför med 571 000 kronor.

Borträknat den marknadsmässiga ersättningen till hustrun har Herencos dotterbolag betalat ut 930 000 kronor till hennes företag “utan att erhålla någon arbetsinsats i motprestation”, skriver myndigheten.

—Det här är ett felaktigt beslut, jag kommer att överklaga, säger Sten-Åke Hjerpe. Ersättningarna från Herencokoncernen till min hustrus företag är ett avtal mellan två parter och har inget med min lön att göra.

Att Sten-Åke Hjerpes lön inte höjdes på tre år menar han är ovidkommande.

—Att min lön låg still har inget med utbetalningarna till min hustrus företag att göra. Året innan höjdes min lön tre gånger och på senare tid har min lön återigen höjts rejält.

Fler avsnitt
Fler videos