Gå direkt till textinnehållet

Sametinget vill se ny typ av presstöd

Samiska tidningar bör få möjlighet att samarbeta mer över landsgränserna, vilket skulle underlättas av en ny typ av driftsstöd för samiska tidningar. Det anser Sametinget.

Sametinget antog igår ett mediepolitiskt program, där förslaget om samarbete över landsgränserna för samiska tidningar finns med. Det rapporterar Oddasat.

Andra förslag rör mer resurser och mer sändningstid för samisk radio och TV inom public service-bolagen. Sametinget vill att den ökade sändningstiden i första hand ska läggas i digitalradion, inte webbradio.

Sametinget vill också att public service-bolagen ska få ett tydligare språkvårdande ansvar för de samiska språken. Som Journalisten tidigare berättat anser Sametinget att public service-resurserna ska samlas till ett fristående och självständigt samiskt etermediacentrum.

Fler avsnitt
Fler videos