Gå direkt till textinnehållet

Så påverkar nya lagen bemanningsanställda

Regeringens nya lagförslag om uthyrning av arbetstagare som kan träda i kraft vid årsskiftet får vissa mindre direkta effekter för journalister som jobbar på bemanningsföretag. Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling (bilden) anser att lagen kommer att spela en viktig roll nästa år.

Förra veckan överlämnade regeringen lagförslaget till lagrådet. Principen i lagen är att anställda av bemanningsföretag ska ha minst de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som skulle ha gällt om hen hade anställts direkt av kundföretaget för att utföra samma arbete.

Likabehandlingsprincipen i lagförslaget gäller bland annat arbetstidens längd, övertid, raster, vilotid, nattarbete, semester, helgdagar och lön.

Men lagen kommer att få en begränsad direkt effekt för journalister som är anställda i bemanningsföretag, eftersom det centrala kollektivavtalet för bemanningsanställda är överordnat.

Lagen är dispositiv och avvikelser göras genom kollektivavtal mellan centrala parter. Ett sådant avtal finns redan för bemanningsanställda journalister: bemanningsavtalet.

– Lagen är visserligen en följd av ett EU-direktiv som regeringen är tvungen att implementera, men det är förstås positivt att vi får en lagstiftning om likabehandling av bemanningsanställda, säger Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling.

– Men man får inte glömma bort att det centrala kollektivavtalet ger bättre villkor för bemanningsanställda journalister än de som finns i det nya lagförslaget.

Bland annat finns det inget i den nya lagen som reglerar arbetsvillkor eller lön när en bemanningsanställd inte är uthyrd.

– Genom bemanningsavtalet får en journalist upp till 90 procent av lönen även när denne inte är uthyrd till någon redaktion. Någon motsvarande reglering finns inte i lagförslaget, säger Jonas Nordling.

Han anser ändå att lagen kommer att ha en indirekt positiv verkan på bemanningsanställda journalisters arbetsvillkor.

– Jag tror att lagen kommer att ge effekt eftersom den tydliggör att det inte är okej med olika villkor när du är utbokad. Den kommer att spela en viktig roll när avtalet ska förhandlas nästa gång, säger Jonas Nordling.

Johan Lif, ombudsman på Journalistförbundet, har granskat regeringens lagförslag och konstaterar att de omedelbara effekterna för bemanningsanställda journalister är mycket små.

– De allra flesta bemanningsanställda journalister arbetar på bemanningsföretag som har kollektivavtal. I avtalet finns redan regleringar för de problem som lagen syftar till att komma åt.

– Det som får direkt effekt är reglerna om tillgång till fasta anläggningar som innebär en bemanningsanställd inte kan nekas att använda kundföretagets motionslokal eller personalmatsal eller vad det nu kan handla om, men det upplever vi inte är något problem i dagsläget heller, säger Johan Lif.

Fler avsnitt
Fler videos