Gå direkt till textinnehållet

Regeringen går vidare med kritiserade chat control-lagen

Den svenska regeringen rundade EU-nämnden och går vidare med det omstridda EU-lagförslaget ”chat control”, efter att vissa förändringar gjorts från ursprungsförslaget.

Journalisten Emanuel Karlsten avslöjade på tisdagen att Justitieutskottet på regeringens begäran gett grönt ljus för en modifierad variant av EU-lagförslaget, vars syfte är att motverka barnporr och grooming. Kompromissförslaget har tagits fram av det belgiska ordförandeskapet och innebär bland annat ökade möjligheter för användare att lämna samtycke till att deras privata kommunikation övervakas, enligt TT. Spårningen ska avgränsas till bilder, videor och länkar, och alltså inte omfatta samtal eller ljudfiler.

Regeringen har inte förankrat beslutet i EU-nämnden. Samtliga partier i Justititeutskottet utom Centerpartiet och Sverigedemokraterna gav sitt stöd till förslaget, skriver TT.

Chat control har mött stark kritik från bland andra yttrandefrihets- och medieorganisationer på grund av den massövervakning det innebär. ”Blir Chat control verklighet innebär det ett betydande intrång i den personliga integriteten och medför stora risker för källskyddet”, skrev till exempel Journalistförbundet och Tidningsutgivarna i en debattartikel i oktober förra året, och manade riksdagen att inte godkänna lagförslaget.

Enligt Dagens Nyheter uppger regeringen att förslaget inte tagits upp i EU-nämnden eftersom det inte ska behandlas i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor, utan i Coreper, EUs sista beredningsinstans innan frågor tas upp på ministernivå. Lagförslaget måste godkännas av ministerrådet och av EU-parlamentet för att träda i kraft.

 

Fler avsnitt
Fler videos