Gå direkt till textinnehållet

Så många kan sägas upp på Skånska Dagbladet

UPPDATERAD. Sex personer kan sägas upp från Skånska Dagbladet. Det står klart sedan ledningen för Bonnier News Local idag presenterade den nya organisationen för medarbetarna på tidningen.  

Journalisten har tidigare berättat att Gota Media och Bonnier News Local gått ihop och förvärvat systertidningarna Skånska Dagbladet och Norra Skåne, där Gota tog Norra Skåne och Bonnier Skånska Dagbladet.

Förhandlingarna är inte helt avslutade än på Skånska Dagbladet, men under tisdagen höll Bonnierledningen ett möte med medarbetarna på tidningen där planen framåt presenterades.

Den nya organisationen för Skånskan består av 24 medarbetare plus chefredaktör, vilket är ungefär tio färre än nuvarande bemanning. Ny chefredaktör blir Lena Philipson.

Redigeringen av papperstidningen flyttas inom koncernen och de två huvudorterna för tidningen blir Malmö och Eslöv.

Fokus digitalt kommer ligga på Mellanskåne där de tre största kommunerna är Eslöv, Höör och Hörby.

Hur många av medarbetarna som kommer sägas upp är inte klart i dagsläget men det blir som mest sex personer, berättar Pia Rehnquist, publicistisk chef på BNL.

Hur löser ni resten av tjänsterna?
– Vi har inte haft något generellt erbjudande till medarbetarna utan har haft individuella samtal med alla över 60 år. För fyra av dem har vi landat i individuella överenskommelser, och en person har fått en helt annan tjänst inom Bonnier News, säger Pia Rehnquist.

Vad kommer det här innebära för kvalitén på journalistiken?
– Över tio av tjänsterna i den gamla organisationen med placering i Malmö var gemensamma med Norra Skåne. Den totala arbetsbördan blir faktiskt mindre när man bara ska göra en tidning. Sen ska inte heller Skånskan längre redigeras lokalt, säger Rehnquist.

– De sajter vi har i koncernen är väldigt automatiserade, med algoritmer som vi ser ger ett bra resultat så det är också skillnad. Men det är klart att vi gör en stor förändring, och vi kommer göra om det journalistiska uppdraget jämfört med nu. Men det är ett jobb för den nya chefredaktören, fortsätter hon.

När ska det nya vara igång?
– Rent tekniskt kan vi byta sajt och få över redigeringen i början på nästa år. Men hela organisationen kommer få ta lite längre tid, vi hoppas kunna göra det här så respektfullt som möjligt för medarbetarna.

Malmöredaktionen på Skånskan. Foto: Jonas Eng.

Journalistklubbens ordförande Pernilla Nielsen Negrén uppger att tillsättningen av tjänsterna i den framtida organisationen fortfarande till viss del är en pågående förhandling.

Erbjudanden om specifika tjänster till medarbetarna har börjat gå ut i veckan.

– Vi inser självklart att det här innebär stora förändringar för många, framför allt för de kollegor som inte erbjuds en tjänst alls eller som inte har sin nuvarande kvar i den framtida organisationen, säger Pernilla Nielsen Negrén.

– Hur förhandlingen slutligen landar vet vi inte i dagsläget. Nu måste alla ta personlig ställning till de erbjudande som ges av BNL som gett oss en tidsfrist att tacka ja eller nej fram till den 30 oktober, fortsätter hon.

Pernilla Nielsen Negrén, foto: Jonas Eng

Fotnot: I första versionen av den här artikeln uppgav vi att personalen har till 30/11 på sig att tacka ja eller nej till erbjudandet, det korrekta är att de har till 30/10 på sig. 

Fler avsnitt
Fler videos