Gå direkt till textinnehållet

Rom II-förslaget dras tillbaka

EU-kommissionen drar tillbaka förslaget att medier och enskilda journalister ska kunna åtalas för förtal i det land där den som anser sig förtalad bor. Förslaget, Rom II, har blivit skarpt kritiserat i debatten.

EU-kommissionen drar tillbaka förslaget att medier och enskilda journalister ska kunna åtalas för förtal i det land där den som anser sig förtalad bor. Förslaget, Rom II, har blivit skarpt kritiserat i debatten.

Journalistförbundet avstyrkte förslaget i sitt yttrande till justitiedepartementet med hänvisning till att det strider mot svensk grundlag. Svensk lagstiftning om tryck- och yttrandefrihet skulle sättas ur spel om förslaget genomfördes.

– För dagen är vi mycket nöjda och hoppas att det ska gå bra i den fortsatta beslutsprocessen, säger Journalistförbundets vice ordförande Arne König. Det här visar att det lönar sig när medieorganisationer i Sverige och Europa går ihop för att försvara tryck- och yttrandefrihet. Jag hoppas att vi också kan hjälpas åt med att förhindra att det införs etiska tvångsregler som en följd av Jyllands-Postens publicering av Muhammedteckningarna.

hl@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos