Gå direkt till textinnehållet

Reporter kallades in som vittne

Fredrik Kornebäck, reporter på Dagens Arbete, skrev en artikel om en arbetare som åtalats för allmänfarlig vårdslöshet efter en brand på sitt dåvarande arbete. Reportern intervjuade även verkstadsföretagets VD vars citat pekade på att arbetsgivaren hade ansvaret. Stockholms tingsrätt kallade därmed in Fredrik Kornebäck som vittne till rättegången, men han vägrade eftersom VDn inte stod med namn utan var anonym. Reportern kunde därför hänvisa till tryckfrihetsförordningen med motiveringen att han inte får röja en källa. Till sist trädde VDn själv fram och hävdade att han inte behövde vara anonym, vilket gjorde att Kornebäck kunde vittna. Företagets VD menade dock i rätten att citatet hade kommit från någon annan, vilket Fredrik Kornebäck förnekade.

Fredrik Kornebäck, reporter på Dagens Arbete, skrev en artikel om en arbetare som åtalats för allmänfarlig vårdslöshet efter en brand på sitt dåvarande arbete. Reportern intervjuade även verkstadsföretagets VD vars citat pekade på att arbetsgivaren hade ansvaret.

Stockholms tingsrätt kallade därmed in Fredrik Kornebäck som vittne till rättegången, men han vägrade eftersom VDn inte stod med namn utan var anonym. Reportern kunde därför hänvisa till tryckfrihetsförordningen med motiveringen att han inte får röja en källa.

Till sist trädde VDn själv fram och hävdade att han inte behövde vara anonym, vilket gjorde att Kornebäck kunde vittna. Företagets VD menade dock i rätten att citatet hade kommit från någon annan, vilket Fredrik Kornebäck förnekade.

Annons Annons
Fler avsnitt
Fler videos