Gå direkt till textinnehållet

Regeringen vill avveckla Medierådet

Filmcensuren för vuxna avskaffas, Medierådet upphör och en ny myndighet med uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare skapas. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss man beslutat om i dag.

Regeringen beslutade i dag om en lagrådsremiss med förslag att förhandsgranskningen av film som ska visas offentligt för personer från 15 år avskaffas. Censurmyndigheten Statens biografbyrå föreslås avvecklas.

Samtidigt föreslås att en ny myndighet inrättas med uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare. Den verksamhet som i dag utförs av den statliga kommittén Medierådet överförs till den nya myndigheten. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

– Det är glädjande att världens äldsta och numera väldigt omoderna filmcensur för vuxna äntligen avskaffas. Regelverk och insatser koncentreras nu på att stärka barn och unga i dagens medieverklighet, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i ett pressmeddelande.

Annons Annons

 

 

 

Fler avsnitt
Fler videos