Gå direkt till textinnehållet

Publiken hot mot public service-TV

Den pågående digitaliseringen av TV är ett hot mot public service. Med fler nischade digitala kanaler kommer publiken att välja bort SVT. Den slutsatsen drar forskaren Pernilla Severson i sin avhandling om public service och digitaliseringen.

Den pågående digitaliseringen av TV är ett hot mot public service. Med fler nischade digitala kanaler kommer publiken att välja bort SVT. Den slutsatsen drar forskaren Pernilla Severson i sin avhandling om public service och digitaliseringen.

Det centrala i den digitala utvecklingen har varit och är att locka fler konsumenter. Därför har flertalet aktörer, inklusive public service-bolagen, startat nischkanaler. Argument för nischkanalerna har varit att ge publiken ökad valfrihet.

Men nischkanaler kan också hota idén bakom public service och stärka de ekonomiska krafter som vill sända program som lockar ett stort antal unga tittare, skriver Pernilla Severson.

Annons Annons

Pernilla Severson anser därför att public service riskerar att undergräva sitt uppdrag, att se publiken som uppdragsgivare, och inte enbart som konsumenter.

Men problemet är att det varit svårt att uttrycka publikintresse annat än som konsumentintresse, påpekar hon. Det publiken ”vill ha” är inte alltid vad public service vill ge. Publikintresse har därför alltmer blivit detsamma som konsumentintresse.

Men det finns fler sätt att ha dialog med publiken än med tittarsiffror och marknadsanalyser, påpekar Pernilla Severson. Och ska publikintresset alltid mätas? undrar hon. Visioner kan vara lika viktiga.

Fler avsnitt
Fler videos