Gå direkt till textinnehållet

Public service-kommittén ska utreda licenssystemet

I dag beslutar regeringen om direktiven till den kommitté som ska utreda uppdraget för public service inför den nya tillståndsperiod som sträcker sig till 2020. I uppdraget ingår bland annat att utreda licenssystemet, skriver kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth med flera på DN Debatt.

I samband med att direktiven fastställs ska också den kommitté som ska utreda uppdraget utses.

Kommittén får bland annat i uppdrag att pröva alternativ till radio- och TV-avgiften och att utse en parlamentarisk referensgrupp med representanter från alla riksdagspartier.

I artikeln på DN Debatt listar Lena Adelsohn Liljeroth och de kulturpolitiska talesmännen Christer Nylander (FP), Anders Flanking (C) och Andreas Carlson (KD) den inriktning som kommittén ska ha för sitt arbete.

"Programföretagen ska erbjuda ett varierat utbud och produktioner av hög kvalitet som ger ett mervärde i det samlade medieutbudet", skriver de bland annat.

"Politikens uppgift är inte att styra över programinnehållet" utan att "ange tydliga ramar för verksamheten", fortsätter de och påpekar att den oberoende ställning som de vill att public service ska ha "gäller inte bara i förhållande till politiken, utan även gentemot andra aktörer som kan tänkas vilja påverka innehållet". En av kommitténs uppgifter blir att ge förslag på hur"oberoendet från kommersiella aktörer kan stärkas ytterligare".

Läs hela inlägget på DN Debatt.

 

Fler avsnitt
Fler videos