Gå direkt till textinnehållet

Public service-direktivet betonar branschens förändringar

Det blir lagmannen Martin Holmgren som ska leda arbetet inför public service nya tillståndsperiod 1 januari 2014.

I direktiven för kommittén framgår att regeringen vill utreda hur de snabba förändringar som har skett när det gäller medborgarnas mediekonsumtion påverkar framtiden public service.

– Det är viktigt att medborgarna erbjuds ett programutbud som är högkvalitativt, varierat och tillgängligt. Det ska kännetecknas av självständighet, opartiskhet och saklighet, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i ett pressmeddelande. .

Kommitténs ska bland annat ta ställning till följande frågor, som finns på kulturdepartementets hemsida:

  • Hur ska uppdraget till radio och TV i allmänhetens tjänst formas?
  • Hur ska det breda och varierade utbudet på bästa sätt nå publiken?
  • Hur kan mångfalden och tillgängligheten i SRs, SVTs och URs programproduktion stärkas?
  • Hur ska radio och TV i allmänhetens tjänst finansieras? Ska radio- och TV-avgiften vara kvar eller ersättas med en annan uppbördsform?
  • Hur ska programföretagens verksamhet styras, regleras och följas upp?
  • Ska en övergång ske från analog till digital radio, och hur ska en sådan övergång i så fall gå till?

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2012.

I kommittén sitter förutom Martin Holmgren även avokat Helene Hillerström Miksche, direktör Leif Jakobsson, länsöverdirektör Katarina Kämpe och professor Lars Nord.

Här kan du läsa hela direktivet.

Fler avsnitt
Fler videos