Gå direkt till textinnehållet

Professor kritisk till medierapportering av opinionsmätningar

Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Mittuniversitetet, är kritisk till mediernas rapportering kring opinionsmätningar. De tar inte tillräckligt stort ansvar för rapporteringen, skriver han på DN Debatt.

DN Debatt räknar Jesper Strömbäck upp sju "dödssynder" som han anser att medierna ofta gör sig skyldiga till.

Det handlar om att medierna inte förstår vikten av att opinionsmätningar är baserade på ett representativt urval, att de inte förstår betydelsen av felmarginaler och statistiskt säkerställda förändringar och att det brister i redovisningen av nya opinionsmätningar.

Han anser också att medierna inte tillräckligt kritiskt granskar hur frågor och svarsalternativ i undersökningarna är formulerade, eller att de inte tar tillräcklig hänsyn till hur mycket de som svarar på frågorna har tänkt till innan eller hur mycket de vet om det ämne de uttalar sig om.

Annons Annons

Den sjunde "dödssynden" handlar om att inte ta opinionsmätningar på tillräckligt stort allvar.

"Medierna kan ha betydande makt att påverka både dagordningen och hur människor uppfattar verkligheten. forskning visar dessutom att bilden av opinionen kan påverka opinionen", skriver han. "Medierna har betydande makt i den politiska opinionsbildningen, och med makt bör alltid följa ansvar."

Fler avsnitt
Fler videos