Gå direkt till textinnehållet

Polen förlorade mot EU om digital upphovsrätt

Polen ville få EU att skrota artikel 17 i i EU-direktivet om upphovsrätten på den inre digitala marknaden. Men i en dom idag ger EU-domstolen kommissionen rätt: artikel 17 står fast.

Domen i EU-domstolen handlar om den kontroversiella artikel 17 i EU-direktivet om upphovsrätten på den inre digitala marknaden (DSM-direktivet). Polen har stämt EU eftersom landet anser att regleringen i artikel 17 bryter mot yttrandefriheten genom att kraven på förhandscensur och filtrering gentemot plattformar som YouTube går för långt.

– Det hade förstås varit en stor prestigeförlust för kommissionen om Polen – av alla länder – hade vunnit detta mål, kommenterar Journalistförbundets upphovsrättsjurist Olle Wilöf domen.

Artikel 17 innebär att onlineplattformar som Facebook, Instagram och YouTube blir ansvariga för att upphovsrättsligt skyddat material laddas upp av enskilda användare som saknar tillstånd för uppladdningen. Det kan rent praktiskt innebära att nätplattformar behöver teckna avtal med olika grupper av rättighetshavare och ersätta dem för användning som sker på plattformen. De kan också välja att införa ett filter som förhindrar otillåten uppladdning av upphovsrättsligt skyddat material, även om det i DSM-direktivet inte ställs krav på sådana filter.

Olle Wilöf menar att Polens stämning av EU från början nog sågs som lite rättshaveristiskt.

– Men ju längre tiden gick sågs Polens initiativ som att det hade substans. 

På vilket sätt är domen bra för journalistiken?
– Det handlar ytterst om att balansera den upphovsrättsliga ensamrätten mot den yttrandefrihet som finns i Europakonventionen, en yttrandefrihet som är lite annorlunda än den svenska yttrandefriheten i TF och YGL. I Europakonventionen är det mer fokus på en slags positiv rätt att komma till tals, medan i svensk rätt ligger fokus på medieföretagen att själva bestämma vilket det material de vill ha upplagt på nätet resp borttaget.

– Men strikt upphovsrättsligt har domen mer betydelse för långfilm och popmusik än för upphovsrätten för journalistik.

I domen betonar EU-domstolen att det åligger medlemsstaterna att när de implementerar artikel 17 i nationell lag förlita sig på en tolkning av bestämmelsen som gör det möjligt att ”hitta en rättvis balans mellan de olika grundläggande rättigheter som skyddas av stadgan om grundläggande rättigheter”.

Fler avsnitt
Fler videos