Gå direkt till textinnehållet

Pengar saknas till Offentlighetsombudsman

Journalistförbundet ser inga förutsättningar för att inrätta en Offentlighetsombudsman (Offo), som frilansen Per Lindelöw föreslog vid förbundets kongress 2002.

Journalistförbundet ser inga förutsättningar för att inrätta en Offentlighetsombudsman (Offo), som frilansen Per Lindelöw föreslog vid förbundets kongress 2002.

Lindelöw ville ha en ombudsman skild från staten, dit allmänheten skulle kunna vända sig för att få hjälp att få ut offentliga handlingar. Offo skulle också hjälpa till vid överklaganden och driva särskilt viktiga frågor inom offentlighetsområdet.

Kongressen biföll hans förslag och gav förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att inrätta en Offo. Men efter att ha gjort detta under våren har förbundet kommit fram till att man inte ensam kan finansiera en sådan institution. Man beräknar att kostnaden för lön, hyra och kanslisupport skulle gå på omkring en miljon kronor per år.

Annons Annons

Förbundet har inte fått någon positiv respons på en förfrågan om LO, TCO och Saco ville bidra till verksamheten.

– Jag hoppas att förbundet ändå går vidare med frågan, säger Per Lindelöw. Man skulle också kunna höra om exempelvis universitet eller advokatsamfundet har intresse av att en Offo inrättas. Läget för offentlighetsfrågorna är desperat i dag.

hl@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos