Gå direkt till textinnehållet

Örn gissade på 1300 fast anställda

Hur få fast anställda ska Sveriges Radio ha 2010? Färre, är det enda VD Peter Örn säger i dag, utan att precisera antalet. Men enligt styrelsens ordförande Ove Joanson har Peter Örn tidigare pratat om 1 300 fast anställda – hela 600 färre än i dag.

Hur få fast anställda ska Sveriges Radio ha 2010? Färre, är det enda VD Peter Örn säger i dag, utan att precisera antalet. Men enligt styrelsens ordförande Ove Joanson har Peter Örn tidigare pratat om 1 300 fast anställda – hela 600 färre än i dag.

Sveriges Radio håller på att utreda hur företaget ska se ut år 2010. I de förstudier som nyligen presenterades står det att företaget med stor sannolikhet kommer att ha färre anställda år 2010 än i dag, utan att nämna någon exakt siffra.

Enligt vad Ove Joanson, ordförande i SRs styrelse, uppger för Journalisten har Sveriges Radios VD Peter Örn ”vid diskussioner om SRs framtid” fört fram siffran 1 300 fast anställda år 2010.

Annons Annons

– Det var hans gissning, säger Ove Joanson.

1 300 fast anställda vore hela 32 procent färre än vad företaget har i dag. År 2003 hade SR 1 907 fast anställda, 307 visstidsanställda och 216 anställda på mångfald/projekt. De senaste fem åren har antalet fast anställda i genomsnitt legat på 1 867, enligt SRs personalberättelse.

bryt

Journalistklubbens ordförande på SR, Witold Lanzenberg, reagerar med förvåning när Journalisten vidarebefordrar Ove Joansons uppgift.

– Jag har inte hört den siffran nämnas.

Mikael Nilsson, informationschef på VD-enheten på SR, säger att företagsledningen under våren ”förde lösa resonemang” om hur många anställda företaget skulle få i framtiden efter alla naturliga avgångar och pensioner.

– Detta var innan förstudierna drogs igång. Men alla hypotetiska siffror har nu lagts åt sidan. Det finns ingen siffra uttalad i något sammanhang om hur stort Sveriges Radio ska vara i framtiden. Det enda som finns är Peter Örns uttalande om att Sveriges Radio sannolikt kommer att ha färre anställda år 2010, säger Mikael Nilsson.

bryt

I de förhandlingar som nu förs om eventuella nedskärningar på P4 har journalistklubben fört fram de framtida pensionsavgångarna som ett skäl för att inte ta till några uppsägningar i nuläget. SR har en stor grupp 40-talister som kommer att gå i pension de närmaste åren. Sammanlagt rör det sig om ungefär 280 personer som kommer att gå i ålderspension fram till år 2010. Om dessa tjänster inte ersätts skulle personalstyrkan år 2010 hamna på drygt 1 600. Det är 300 fler än den siffra som, enligt Ove Joanson, diskuterades under våren.

Ove Joanson anser att företaget i framtiden måste ha färre fast anställda, utan att vilja precisera hur många. Han anser att företaget måste ha som ambition att öppna sig för frilansande medarbetare på ett helt annat sätt än tidigare.

– I praktiken är det så att vi är ett monopolföretag på alla områden förutom musik. Avregleringen har inte lett till konkurrens när det gäller samhälls-, nyhets- och kulturprogram. Det är därför vår skyldighet att systematiskt jobba så att frilansar på ett mer omfattande sätt kan medarbeta i Sverige Radio. Formen för detta och antalet är svårt att bedöma i nuläget, säger Ove Joanson.

bryt

Witold Lanzenberg anser att Ove Joanson gör sin egen tolkning av SRs sändningstillstånd där det står att antalet utomstående medverkan ska öka från nivån år 2001.

– Vad riksdagen hade i åtanke var att öka möjligheten för kulturarbetare att medverka i SR. Men i dag är det vanliga reportrar som gör journalistiska jobb. Dessa redovisas som utomstående medverkan. Sveriges Radio låtsas att man har ett ok, ett betungande krav att ta in fler utomstående. Men det är ett mål som Sveriges Radio självt satt upp, säger Witold Lanzenberg.

I förstudierna om de förändringar som SR kommer att genomgå inför år 2010 skriver författarna att företaget måste börja fundera på hur det ska kunna föra vidare public service-värdena om antalet vikarier och projektanställda ökar. Om inte SR tillsvidareanställer yngre personer finns det risk för att SRs företagskultur går förlorad i takt med att de äldre pensioneras, skriver författarna.

De konstaterar dessutom att det kan bli problem att rekrytera chefer i framtiden eftersom det bland yngre frilansare föredrar att satsa på sig själv än på företaget.

bryt

Författarna till förstudierna skriver vidare att de i sitt uppdrag fått uppfattningen att SR i framtiden ska utkontraktera delar av verksamheten. De har därför studerat i vilken omfattning även produktion av program ska utföras utanför företaget. Gruppen anser att företagsledningen redan nu måste bestämma hur mycket som ska produceras i egen regi år 2010, och var i landet programmen ska göras, för att det ska gå att avgöra hur många som ska vara tillsvidareanställda om sex år.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos