Gå direkt till textinnehållet

Örebro kommun kritiseras för smussel med konsultrapport

Örebro kommun gjorde fel som tog två dagar på sig att lämna ut en begärd konsultrapport till Nerikes Allehanda och dröjde ytterligare en dag med att registrera rapporten som en allmän handling. Det konstaterar JO i ett kritiskt beslut.

Den 24 mars begärde en journalist på Nerikes Allehanda att få ut en konsultrapport om ett stödboende från socialnämnden i Örebro. Rapporten hade färdigställts tidigare, men då journalisten begärde ut den ska socialchefen förnekat att rapporten var klar och enligt Nerikes Allehanda hade inte rapporten diarieförs.

I sitt svar skriver socialnämnden att rapporten var ett utkast som inte krävde diareföring och att en slutlig version skulle komma senare.

JO hänvisar till tryckfrihetsförordningen där det står att begärda handlingar ska lämnas ut genast eller så snart som möjligt. Eftersom det inte i kommunens svar framgår varför det tog två dagar att lämna ut rapporten anser JO att socialnämnden ska klandras.

Annons Annons

Örebro kommun lovar att samtliga chefer under året kommer att erbjudas utbildning i offentlighetsprincipen.

Fler avsnitt
Fler videos