Gå direkt till textinnehållet

Opolitisk självuppfattning bland svenska journalister

Svenska medier hör till de minst politiska i Europa. I alla fall enligt journalister och politiker själva. Det visar en första rapport från den jämförande studien "Political Communication Cultures in Western Europe".

Under 2008-2009 fick ledande journalister, politiker och pressansvariga i nio europeiska länder svara på frågor om förhållandet mellan medier och politik. I Sverige uppfattade 37 procent av de tillfrågade att de olika medieorganisationerna representerar bestämda politiska positioner. Siffran är låg jämfört med de andra länderna. I Danmark ansåg 60 procent att medierna är politiska, och i Spanien tyckte hela 92 procent det samma.

Också på individuell nivå tycks svenska medier vara mer opolitiska än andra. Andelen som uppgav att journalister allt för ofta uttrycker egna politiska ståndpunkter i nyhetsförmedlingen, 27 procent, är lägst bland alla undersökta länder.

Politisk kommunikation handlar traditionellt om att driva igenom sin egen dagordning, skapa uppmärksamhet och samla stöd. Detta kan ske genom medierna, genom att det politiska budskapet anpassas till rådande nyhetskriterier och i förhandling med journalister.  

Bland de tillfrågade svenska mediearbetarna och politikerna ansåg 23 procent att politikerna har framgång med att påverka den offentliga dagordningen. Återigen sticker Danmark och Spanien ut på den andra ändan av skalan, där tyckte 65 respektive 55 procent att politikerna lyckas i sitt uppsåt. Störst påverkan tycks dock de franska politikerna ha. 79 procent av de tillfrågade fransmännen uppgav att politikerna lyckas påverka dagordningen.

Under hösten 2011 kommer forskare från de olika länderna att publicera sina slutsatser av materialet, läs mer om projektet på http://www.communication-cultures.de/.

Fler avsnitt
Fler videos