Gå direkt till textinnehållet

Oklart om varslen på Arbetaren

Trots att Arbetaren till slut fick presstöd kan tidningens styrelseordförande inte garantera att alla lagda varsel dras tillbaka.

Det var i det längsta oklart om Arbetaren skulle beviljas presstöd. Tidningens renodlade fackliga inriktning fick Presstödsnämnden att tveka om tidningen levde upp till de krav som ställs för att bevilja stöd.

Inför den osäkra ekonomiska framtiden varslade tidningsstyrelsen de 14 anställda på Arbetaren och den kulturinriktade systertidningen Zenit. Presstöd beviljades i förra veckan, men det är ännu oklart om samtliga varsel kommer att dras tillbaka.

– Vi är i full färd med att se över förra årets förluster och det ekonomiska läget för innevarande år. Innan det arbetet är klart har vi inga ekonomiska kommentarer att lämna, säger Martin Fernandez Long, ordförande i Arbetarens tidningsstyrelse.

Annons Annons

Ivar Andersen och Ylva Karlsson, som fungerat som temporära tillförordnade chefredaktörer, återgår till sina ordinarie tjänster som redaktionschef respektive redigerare. De nya tillförordnade chefredaktörerna Daniel Wiklander och Salka Sandén tillträder onsdag den 23 februari.

Presstödsnämnden ifrågasatte om Arbetarens innehåll var förenligt med presstödsreglerna. Kommer den diskussionen att påverka tidningens framtida inriktning?

– Det är dels för tidigt att säga något om och dels en publicistisk fråga som ligger utanför styrelsens område.

Vad händer med Zenit?

– Zenit beviljades presstöd för 2011, vilket säkrar produktionen det här året, så tidningen fortsätter som tidigare.

Fler avsnitt
Fler videos