Gå direkt till textinnehållet

Oenigt kring prövandet av PAR i AD

Tidningsutgivarna kräver att PAR-tvisten prövas i Arbetsdomstolen, trots att Journalistförbundet i går drog tillbaka sin talan.

Tidningsutgivarna kräver att PAR-tvisten prövas i Arbetsdomstolen, trots att Journalistförbundet i går drog tillbaka sin talan, rapporterar Medievärlden.

Prövningen gäller egentligen två olika mål. Det ena målet handlar om fastställelsen av den del av kollektivavtalet som reglerar PAR. Journalistförbundet vill att det ska visa sig att PAR och dess ordförande Olof Johansson bröt mot kollektivavtalet när man tvingade fram ett lokalt upphovsrättsavtal på Göteborgs-Posten, och att det därmed var berättigat för Journalistförbundets representant att lämna PAR. Det andra målet handlar specifikt om huruvida PAR hade befogenhet eller inte att upprätta ett lokalt upphovsrättsavtal för Göteborgs-Posten, efter det att Journalistförbundets representant i PAR hoppat av och att rådet då inte var fulltaligt.

Nu är ett nytt kollektivavtal i förhandling, och det är därför som man nu på Journalistförbundet bestämt sig för att dra tillbaka sin talan.

– Vår uppfattning är att den bilaga i 2004 års avtal som reglerar förhandlingsordningen och PAR har fallit och ska redigeras ut ur avtalet. Därför är det inte motiverat att Arbetsdomstolen prövar det gamla avtalet. Det vore att missbruka domstolens tid, säger Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén på förbundets hemsida.

Journalistförbundet menar att mål två, det som handlar om Göteborgs-Postens lokala upphovsrättsavtal, kommer att behandla fastställelsen av kollektivavtalet, varför mål nummer ett blir överflödigt.

TU å sin sida, kräver nu att AD fullföljer prövningen av mål ett. Dels för att kollektivavtalet kommer att fortsätta att gälla även efter 31 mars om inte parterna enats om ett nytt avtal, dels för att mål ett – fastställelsemålet – kommer att bli prejudicerande för mål två (GP-målet).

al@journalisten.se

Fler videos
Fler avsnitt