Gå direkt till textinnehållet

Oenig tingsrätt fällde TV4

Regissörerna Vilgot Sjöman och Claes Eriksson vann överraskande i rättegången mot TV4. TV4 döms att betala rättegångskostnader på sammanlagt 640 000 kronor. Rätten var dock oenig.

Regissörerna Vilgot Sjöman och Claes Eriksson vann överraskande i rättegången mot TV4, för de reklamavbrott som gjorts i deras filmer “Alfred” och “Hajen som visste för mycket”. TV4 döms att betala rättegångskostnader på sammanlagt 640 000 kronor Rätten var dock oenig: chefsrådmannen Martin Holmgren ansåg att TV4 borde friats.

När regissörerna Claes Eriksson och Vilgot Sjöman hämtade ut domen i målet mot TV4 i Stockholms tingsrätt 13.30 på måndagen tog det en stund innan de insåg vad domen egentligen sade.

– Det ser ut som att vi vann, mumlade Claes Eriksson, men bad om hjälp att tolka domen.

Mycket riktigt: rätten biföll regissörernas stämning eftersom den ansåg att infogandet av reklamavbrotten innebar en ändring av verken på ett sätt som “kränkt upphovsmännens litterära eller konsstnärliga egenart”. Rätten konstaterade också att detta skett “av oaktsamhet”.

– Fantastiskt, sade en rörd Vilgot Sjöman, som klargjorde att han “i månader” ställt in sig på att han skulle förlora.

Vad för detta för betydelse för andra filmare?

– Det är svårt att bedöma. Men jag tror att domen kan bli förhållandevis vägledande, säger Claes Eriksson.

Intresset för målet har varit mycket strot, konstaterar båda regissörerna.

– Både i Sverige och internationellt. Vi har fått ett oerhört starkt stöd, säger Vilgot Sjöman.

– Jag har en hel pärm av brev där hemma. det är många som hejat på oss, säger Claes Eriksson.

TV4 dömdes att betala rättegångskostnaderna för Eriksson/Sjöman på totalt 640 000 kronor plus ränta. De skadeståndskrav som fanns i samband med åtalet drogs tillbaka unde pågående rättegång. I domen står dock att kanalen är skyldig att ersätta regissörerna, enligt upphovsrättslagen, men någon summa nämns inte.

Tingsrätten skriver i domskälen att TV4 “ingalunda kan ha varit okunnigt om den inställning till reklamavbrott som framförts” och att TV4 därför borde ha kontrollerat de båda regissörernas inställning till reklamavbrott inför visningarna av deras filmer. Rättens bedömning var att Sjöman och Eriksson var ovetande om att filmerna skulle visas i TV4.

Chefsrådmannen Martin Holmgren är skiljaktig och anser att det inte skett någon kränkning av den ideella rätten. Han skriver också att reklamavbrotten varit “relativt få” och skett vid tillfällen “när mer eller mindre naturliga miljöombyten skett i filmen”, samt att filmernas art inte är av sådan karaktär att det är motiverat att göra något undantag från möjligheten att lägga in reklam.

TV4s informationschef Göran Ellung tycker att tingsrättens dom är beklaglig och anmärkningsvärd.

– Det står i domen att vår argumentation är i enlighet med vad som står i radio- och Tv-lagen, men uppenbart är att detta inte gällde i upphovsrättslig mening. Jag tycker det är märkligt och lite anmärkningsvärt att rätten anser att reklamavbrotten i sig påverkar upphovsmännens anseende. Det lär säkert föranleda en del juridisk diskussion.

Kommer TV4 att överklaga?

– Det är för tidigt att säga. Vi ska läsa domen nogsamt innan vi fattar beslut om det. Men vi noterar ju att rätten inte är enig.

Hur kommer domen att slå mot TV4?

– Jag tror inte att den kommer att få generell betydelse. Den är inte i sig prejudicerande, utan gäller enbart den här tvisten. Våra avtalsskrivningar när det gäller visningsrätt är dessutom tydligare i dag än när de här filmerna visades, säger Göran Ellung.

TV4 har fram till 10 januari på sig att överklaga domen.

mj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos