Gå direkt till textinnehållet

Ny redaktionsledning på SvD får kritik ”Kulturens ställning hotad”

Dagspress Kulturchefen Peter Luthersson anser att Svenska Dagbladet brutit mot hans anställningsavtal när den utsett en featurechef som är överordnad honom.Den nye chefredaktören Hannu Olkinuora har utsett en ny redaktionsledning med en featurechef som ska ansvara för kultur och nöje.

Dagspress Kulturchefen Peter Luthersson anser att Svenska Dagbladet brutit mot hans anställningsavtal när den utsett en featurechef som är överordnad honom.

Den nye chefredaktören Hannu Olkinuora har utsett en ny redaktionsledning med en featurechef som ska ansvara för kultur och nöje.

Kulturchefen skulle därmed inte som tidigare vara direkt underordnad chefredaktören. Peter Luthersson fruktar att detta innebär att kulturens ställning på SvD kommer att försvagas.

Annons Annons

Luthersson anser också att nyordningen strider mot det anställningsavtal som han slöt med förre chefredaktören Mats Svegfors :

”Kulturchefen är direkt underställd chefredaktören och svarar för tidningens kulturella linje.”

I en stort uppslagen artikel på kultursidan den 6 april klargör Luthersson vad han anser om nyordningen. Artikeln har rubriken: ”Kulturredaktionens integritet är hotad”. Luthersson avslutar sitt inlägg: ”Min position är glasklar: Avtal är avtal. Vad som stadgas i mitt anställningsavtal skall gälla.”

På samma sida försäkrar dock Hannu Olkinuora att den nya organisationen inte innebär någon dramatisk förändring.

Dagen efter stödde kulturcheferna på Dagens Nyheter, Aftonbladet, Göteborgs-Posten, Expressen och Sydsvenska Dagbladet i ett gemensamt uttalande.

Samma dag publicerade SvDs kultursida ett upprop där en rad kulturmedarbetare vände sig mot en begränsning av kulturredaktionens ställning ”som vore ödesdiger för tidningen”.

Svenska Dagbladets chefredaktör Hannu Olkinuora hänvisar till att tidningen befinner sig i en allvarlig kris.

– Vi behöver göra allt vi kan för att tidningen ska bli bättre. Förstärkningen berör inte friheten för kultursidan och det opinionsbildande materialet.

Olkinuora uppger att han diskuterar en lösning med Luthersson.

Den nya featurechefen Anneli Rogeman är just hemkommen från en resa. Hon vill först diskutera frågan med Hannu Olkinuora och Peter Luthersson innan hon gör några bestämda uttalanden.

Rogeman säger sig emellertid vara förvånad över att Luthersson inte tycks ha varit införstådd med hur den nya organisationen skulle fungera.

Hon säger också att problemen måste vara lösta innan hon börjar på SvD.

– Jag kan inte tillträda om jag har kulturchefen och kulturredaktionen emot mig.

Avgångne chefredaktören Mats Svegfors uppger sig ha begränsad insikt i vad som nu händer på tidningen. Men han konstaterar:

– På min tid var det ett mycket klart förhållande. Kulturchefen hade en mycket stark position direkt underställd chefredaktören.

Peter Luthersson avböjer att för närvarande kommentera saken i Journalisten. Ingen från journalistklubben vill heller uttala sig.

Fler avsnitt
Fler videos