Gå direkt till textinnehållet

Nu ska allmänhetens medie- och informationskunnighet mätas

Det saknas kunskap om nivån på befolkningens färdigheter när det gäller källkritik och en god medie- och informationskunnighet. Därför satsar de nordiska länderna på att ta fram en gemensam metod för mätning av dessa färdigheter.

Medie- och informationskunnighet, MIK, handlar om de kunskaper och färdigheter som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang.

Eftersom det idag saknas kunskaper om nivån på de olika aspekterna av MIK i grupper av befolkningen, vill man få igång en metod för att mäta och analysera detta, skriver Statens medieråd i ett pressmeddelande.

För att bygga upp kunskapen satsar mediemyndigheter i Sverige, Norge. Finland, Danmark och Island på att ta fram en vetenskapligt förankrad metod för att mäta dessa kunskaperna.  

I detta nu söker man en aktör som kan slutföra metodutvecklingen och inleda mätningarna.

– I dagens komplexa medielandskap är MIK avgörande för att kunna försvara sina fri- och rättigheter. Alla behöver veta hur de hittar tillförlitlig information och behärska grundläggande källkritik, säger Anette Novak, direktör vid Statens medieråd, initiativtagare och Sveriges representant i samverkansprojektet i en kommentar.

 

Fler avsnitt
Fler videos