Gå direkt till textinnehållet

NSD-klubben vill kalla in löntagarkonsult

Journalistklubben på Norrländska Socialdemokraten har begärt att en löntagarkonsult ska kallas in inför planerade personalminskningar på tidningen.

Journalistklubben på Norrländska Socialdemokraten har begärt att en löntagarkonsult ska kallas in inför planerade personalminskningar på tidningen.

Den vikande ekonomin anges som skäl för omfattande nedskärningar och enligt Biörn Torbiörnsson, tillförordnad ordförande, behöver klubben konsulthjälp för att få en uppfattning om hur det ekonomiska läget är. NSDs ekonomi påverkas både av den allmänna konjunkturnedgången och av att Aftonbladet i mars nästa år hoppar av tryckerisamarbetet.

Det är oklart hur många redaktionella tjänster som berörs. Ett bud är att fem till tio journalisttjänster ska bort. Det kan bli tal om att tjänster upphör och att vakanser inte besätts.

Annons Annons

hl@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos