Gå direkt till textinnehållet
Emil Hellerud och Daniel Andersson från Kalla fakta.
Foto: Tor Johnsson

SD angriper Kalla fakta på landets insändarsidor

I en rad lokaltidningar går SD till motangrepp mot Kalla faktas granskning. Kanalens reportrar har i många fall inte fått erbjudanden om replik, utan har själva fått leta upp var den publicerats för att kunna svara. 

Runt om i Sverige publiceras nu en debattartikel från Sverigedemokraterna där partiet går till motattack mot Kalla faktas granskning ”Undercover i trollfabriken”. Debattartikeln är undertecknad av partisekreteraren och en lokal ordförande.

”Den verkliga spridaren av desinformation i detta sammanhang är inte Sverigedemokraterna, utan ’Kalla fakta’ och deras politiska allierade”, skriver SD bland annat.

Kalla fakta menar att artikeln innehåller flera fel, och har i repliker slagit tillbaka mot innehållet.

Annons Annons

”Sverigedemokraterna har inte kunnat peka på faktafel i granskningen. Större delen av granskningen består av att partiets anställda själva beskriver vad de gör med sina anonyma konton och varför”, skriver Kalla fakta i sin replik.

Debattartikeln togs upp i en krönika av reportern Emil Hellerud, som tillsammans med Daniel Andersson gjort reportaget, där han beskriver hur reaktionerna mot granskningen varit och hur de påverkat honom. Han skriver att det är det senaste i en serie försök att undergräva deras granskning från SDs sida.

– Det är ju ett sätt att sprida en felaktig bild av vår granskning och ett försök att få den att stå oemotsagd. Det är nästan inget påstående i artikeln som stämmer, säger Emil Hellerud till Journalisten.

Även TV4s ansvariga utgivare Fredrick Malmberg anser att det är uppenbart att innehållet i SD:s debattartiklar är felaktigt.

– Om man har sett programmet så ser man att flera av de här sakerna inte stämmer, säger han.

Kalla fakta har skickat replik till 15 tidningar som har publicerat debattartikeln. Men det är bara en av tidningarna som hört av sig och frågat om de vill svara.

– Jag tycker det är rimligt och en viktig princip att alla får skicka in debattartiklar om vad som helst och att man ska få föra in felaktiga påståenden också. Men det väcker frågan om vi borde få göra en replik direkt eller inte. Nu har vi själva fått driva på för att få en replik och vi har själva behövt hitta var de här artiklarna förs in. Jag vet inte om vi har hittat alla, säger han och lägger till:

– Om en lokaltidning vet med sig att vi inte fått en replik får man gärna ta in den replik vi har skickat till andra medier.

Emil Hellerud säger att han hoppas att lokaltidningarna kommer att gå vidare med innehållet i debattartikeln och göra journalistik av den.

– Lokaltidningen är en primär informationskälla för många människor som inte läser riksmedier. Hade jag varit redaktör hade jag tyckt att det var intressant att en lokal partiföreträdare skriver under en debattartikel med så här många fel. Det finns frågor att ställa om det, säger han.

Det är ett stort antal tidningar som har publicerat debattartikel. En tidning som Journalisten identifierat som inte har publicerat debattartikeln är VLT. Tidningens chefredaktör Daniel Nordström säger att de inte fått den skickad till sig, men att han inte hade publicerat om den hade kommit.

– Jag tycker inte att den innehåller korrekt fakta. Att SD har trollkonton, det stämmer. Hade jag mot förmodan publicerat den hade jag krävt att Kalla fakta svarade direkt i samband med artikeln, säger Daniel Nordström och fortsätter:

– Om det hade varit lokala företrädare för SD i vårt bevakningsområde som skickat den till oss hade jag gjort en nyhetsartikel och låtit dem svara på motfrågor om detta. Det är problemet med en debattartikel, att det inte blir några motfrågor.

Han är kritisk till att så många lokaltidningar tagit in texten.

– Jag tycker det är obetänksamt att ta in den rakt av. Har man sett Kalla faktas granskning så är den ganska uppenbar och tydlig. Jag tycker det är lite illojalt mot journalistkollegor att göra på det här sättet.

Vad har en tidning för ansvar för det som publiceras på en debattsida?

– Åsikterna är ju fria, vi är inga åsiktspoliser. Men man måste hålla sig till sanningen och jag menar att den här artikeln inte innehåller korrekt fakta. Utgivaren är ansvarig för innehållet oavsett vem som undertecknat den. Det är ingen ursäkt att den ligger under debatt.

En av de största tidningarna som Journalisten sett har publicerat debattartikeln är Corren. Chefredaktören Christer Kustvik säger att de diskuterade artikeln innan den gick i tryck.

– Vi har alltid en diskussion kring debattmaterial som vi får till oss. Vi funderar kring om vi tycker den är aktuell och om den håller sig inom de regler vi har för debattartiklar.

Hur gick diskussionen kring just den här?

– Vi hade på insändarsidan haft flera reaktioner på den här granskningen och det hade varit olika synvinklar. Här kom en synvinkel direkt från SD. Nu har vi också en från Kalla fakta. Vi försöker alltid att ha bredd i diskussionen och att det inte ska vara ensidigt.

Kalla fakta pekar ju på flera felaktigheter i debattartikeln. Vad har ni för ansvar för att kontrollera faktan i det som publiceras på debattplats?

– Det ska vi göra i möjligaste mån så att vi inte far med direkta osanningar. En diskussion ska ju vara baserad på fakta och vedertagen forskning. Hela diskussionen kring den här dokumentären har dock handlat om tolkningar av olika begrepp och olika händelser i programmet. Det har genomsyrat hela debatten, att man har tolkat vad en trollfabrik är för något. Det är inte lika lätt att kalla det för fakta eller inte, utan det handlar om vad man tar in i begreppet och uppenbarligen har det funnits många tolkningar av begreppet trollfabrik.

Enligt Kalla fakta har de inte blivit erbjudna att skriva replik utan har själva behövt kontakta er. Varför?

– Vår rutin är att vi ska erbjuda svar i sådana här lägen, men i så fall har vi brustit i det här fallet. Nu löste det sig genom att Kalla fakta hörde av sig till oss innan vi kontaktade dem. Men vi ska absolut kontakta för replik, och det gör vi, men uppenbarligen inte i 100 procent av fallen. Det är bara att beklaga att vi missat det, säger Christer Kustvik.

Kommentarer

Ett svar till ”SD angriper Kalla fakta på landets insändarsidor”

  1. Christer Kustvik har en stor poäng i det han säger: “Hela diskussionen kring den här dokumentären har dock handlat om tolkningar av olika begrepp och olika händelser i programmet.” Detta stämmer även med det som nu skrivs i Journalisten.
    Jag har konstaterat, och konstaterar om igen, att viljan till en ärlig, saklig och välvillig debatt inte står att finna i svenska medier eller det svenska politiska etablissemanget. Debatterna och påhoppen mot åsiktsmotståndare handlar ofta om språkliga petitesser byggda på högst egensinniga tolkningar av begrepp. Orsaken till detta är bristen på kunskap och bildning, samt en därpå grundad oförmåga att diskutera sakligt.
    Den intellektuella nivån i det offentliga samtalet borde höjas till ett demokratiskt minimum, dvs en nivå där saklighet och ärlighet råder och där debattörerna inte medvetet vill missförstå sina meningsmotståndare. Endast en sådan seriös debatt uppfyller demokratins grundkrav på att vara grund för medborgarnas rationella ställningstagande i politiska frågor. Men så länge bildning och intellekt, hos offentlighetens framsläppta röster, inte lever upp till den nivå för en saklig debatt så lär fördumning och struntdebatter vara det som präglar det offentliga samtalet i ankdammen Sverige. Ansvar för att lyfta debatten har de som debatterar, de borde helt enkelt bilda sig, för att kunna lyfta den intellektuella nivån.
    Bildning fås inte genom att sätta upp ett vått finger i luften för att se vad som är politiskt korrekt. Inte heller genom att ta del av tusen miljarder olika nyhetsmedier. Vägen till kunskap och bildning går genom att traggla sig genom böcker i allehanda ämnen (filosofi, samhällskunskap, mediekunskap, politik m.m m.m.), vilket ger en insiktsfull och kritiskt syn på de dagssländor till debatt och nyheter som förekommer i ankdammen. Enögdhet och okunskap gynnar vare sig debatten eller demokratin. Så journalister; ta ert ansvar och bilda er!

Lämna ett svar

Vi hanterar läsarkommentarer som insändare. Regler för kommentarer.

Fler avsnitt
Fler videos