Gå direkt till textinnehållet

Notiser#7 9-15 mars

-

Säpo ligger lågt med namnlistor

NAMNPUBLICERING En av de nazister som misstänks för mordet i Sätra på fackföreningsmannen Björn Söderberg hade namnlistor över journalister i sin dator. Säpo avråder redaktionerna att avslöja de namn som förekommer på den här typen av listor.

”Om sådana namnlistor publiceras kan det i sig föranleda att nya hot riktas mot personerna på listorna”, skriver Säkerhetspolisen i ett pressmeddelande.

I Sätrafallet hittades foton på bland andra några av landets mer kända journalister samt bilder på en chef och en reporter vid Aftonbladet.

– Överlag har det blivit vanligare att namnlistor på bland andra poliser, åklagare och journalister cirkulerar på internet, uppger Margareta Linderoth, polisöverintendet på säpo. Att ett namn förekommer på sådana kartläggningslistor behöver inte betyda att det finns ett hot.

Brist på saklighet i TV4 Göteborg

ETIK TV4 Göteborg sände den 20-22 april en serie inslag om Kunskapslyftet och vilken kontroll som sker av de privata utbildningssamordnare som anlitas. I inslagen granskades särskilt utbildningsföretaget Drama Center i Göteborg och dess relationer till Kunskapslyftet.

Granskningsnämnden konstaterar att påståendet i inslagen att det enbart förelåg ett muntligt avtal mellan Drama Center och Kunskapslyftet var felaktigt. Inslagen förmedlade också intrycket att flera miljoner av skattemedel utbetalats i förskott till ett bolag med låg kreditvärdighet. Enligt nämnden var beskrivningen så missvisande att det rörde sig om brott mot kravet på saklighet i TV4s sändningstillstånd.

Otydlig sponsring visades i TV4 Öst

ETIK Granskningsnämnden prickar TV4 Öst i Linköping för otydliga sponsringsmeddelanden.

I sändningarna efter de lokala programmen förekom texten ”Tack till” överst i rutan samtidigt som fyra företags- och varumärkeslogotyper visades.

Enligt TV4 Öst var ”Tack till”-skyltarna sponsringsmeddelanden. Men enligt nämnden rörde det sig inte om sponsringsmeddelanden i lagens mening eftersom skyltarna inte tillräckligt tydligt angav att sponsorerna ekonomiskt bidragit till produktionen.

JK överklagar friande av Sacrédeus

RÄTTSLIGT Justitiekanslern, JK, överklagar beslutet i Mora tingsrätt att fria politikern Lennart Sacrédeus (kd) som var åtalad för att ha försökt efterforska en källa. Sacrédeus ville 1998 få reda på vem som lämnat uppgifter till Dala-Demokraten.

Den som företräder myndighet eller annat allmänt organ förbjuds i tryckfrihetsförordningen att efterforska källor. Lennart Sacrédeus var vid det aktuella tillfället ledamot av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Tingsrätten ansåg det klarlagt att Sacrédeus hade försökt efterforska källa. Men rätten kom fram till att han inte företrädde någon myndighet och friade honom därför.

Norden väl framme på Internet

INTERNET USA är det land som har flest nyhetstidningar utlagda på Internet visar en uppställning som tekniska högskolan i Stockholm gjort på sin webbplats (http://www.gt.kth.se/publishing/news.html). Uppställningen gäller redan existerande dagstidningar. USA toppar listan med 394 tidningar. Finland har 92 , Sverige 77, Kanada 73 och Norge 46 tidningar på nätet.

Räknar man per capita ligger Finland i topp och Sverige är tvåa. (Källa: Media i fokus, informationsbrev från folkrörelsernas medieforum)

LA nästa för Lars Näslund

DAGSPRESS Lars Näslund, redaktionschef på Expressen, blir tidningens korrespondent i Los Angeles, uppger Resumé. Någon efterträdare till Näslund, som varit arbetsledare under hela 90-talet, är inte utsedd.

Socialnämnd kunde inte lagen

OFFENTLIGHET När Lars Liedström på Dalslänningen begärde ut några domar från socialnämnden fick han avslag. Trots att domarna var offentliga handlingar. Lars Liedström ville läsa om ett socialbidragsärende som avhandlats i domar från länsrätten och kammarrätten. Socialnämnden vägrade dock att lämna ut domarna och hänvisade till att ”sekretess gäller inom socialtjänsten”.

Han kontaktade då kammarrätten som erbjöd sig att fatta ett beslut samma dag. I sin dom konstaterar kammarrätten att socialnämnden inte haft fog för sin vägran att lämna ut papperen.

– Det var rena löjan från socialnämndens sida. Det visade sig att de inte kunde lagen, säger Lars Liedström.

Arbetet fälld för namnpublicering

ETIK Arbetet Nyheterna åsidosatte god publicistisk sed när tidningen publicerade namn på ett brottsoffer, anser Pressens opinionsnämnd.

AN namngav en man, som var polis, i samband med ett referat från en rättegång mot en mc-ledare. Mc-ledaren var bland annat åtalad för att ha hotat polismannen som namngavs i artikeln.

Polismannen hade inte givit sitt samtycke till namnpubliceringen. Det har vållat honom skada, bland annat för att han inte berättat om hotet för vissa nära anhöriga. Han var också rädd för repressalier från mc-klubben.

Barentsjournalister träffas i Arjeplog

REGION I mitten av april samlas journalister från de olika länderna inom Barentsregionen till årskongress i Arjeplog.

Det är omkring 200 journalister från de nordligaste delarna av Norge, Sverige, Finland och Ryssland som för något år sedan bildade organisationen Barents Press International.

Ett av problemen som ska tas upp på kongressen är att läsarna i exempelvis Sverige, Norge och Finland får läsa nästan enbart om kriminalitet och miljöhot inom ryska Barentsregionen.

– Samtidigt sker det en positiv utveckling på många områden i norra Ryssland vilket vi försöker få en bättre spegling av, säger Waldemar Mellquist, Burträsk, ordförande i Barents Press Sverige.

Situation Sthlm fixar arbete åt hemlösa

MEDIER Situation Sthlm har startat projektet ”Steg 1” som ska skapa arbete på den ordinarie arbetsmarknaden åt hemlösa. Hittills deltar tre företag i projektet. Företagen kommer i ett första skede att anlita drygt tio hemlösa försäljare av tidningen som ska arbeta med enklare arbetsuppgifter.

Regeringen har beviljat Situation Sthlm ett bidrag på 500 000 kronor för projektet.

Situation Sthlm är en månadstidning med en upplaga på drygt 23 000 exemplar. Förutom tidningen driver Situation Sthlm flera andra projekt till stöd för hemlösa.

Handikappad visas bara handikappad

TV När funktionshindrade är med i TV skildras de oftast som hjältar eller offer. Det de har gemensamt är att de är avvikare.

Det visar kommunikationsvetaren Karin Ljuslinders forskning vid Umeå universitet.

Karin Ljuslinder har undersökt Sveriges Television under perioden 1956-98 och funnit att funktionshindrade sällan syns i TV.

– Inte mer än två procent av det totala programutbudet per år behandlar funktionshindrade på något sätt, säger hon till Nyhetsbyrån Ikapp. Det vanligaste sammanhanget är nyhetsinslag.

Karin Ljuslinder har funnit att handikappet alltid är huvudtemat. När hon specialstuderade inslag med funktionshindrade andra halvåret 1997 hittade hon inte ett enda fall där funktionshindrade uttalade sig om något annat än handikappfrågor.

”Kroniska” krig får lite utrymme

MEDIER De blodiga krigen i Sri Lanka, Angola och Colombia har pågått i decennier. Trots det har de knappt fått någon uppmärksamhet i de stora internationella medierna under 1999. Detsamma gäller nya konflikter som blossat upp i Afrika, skriver Läkare utan gränser i en rapport över årets sämst mediebevakade områden.

Huvudmönstret för medierapporteringen är enligt organisationen att medan plötsliga och överraskande konflikter som de i Kosovo och Östtimor får mycket utrymme, så får speciellt kroniska krig och hälsorisker mycket lite uppmärksamhet.

SVT sände fällt inslag i repris

ETIK SVT sände en sekvens ur Lorry trots att programmet tidigare hade fällts av Radionämnden. SVT har därför återigen anmälts till nämnden.

Rutinerna på SVT klickade och den 5 januari sändes det redan fällda Lorryprogrammet. Redan 1989 hade Radionämnden (numera Granskningsnämnden) fastslagit att inslaget bröt mot demokratibestämmelserna. Bland annat visades en blond kvinna som passerade en man av sydländsk härkomst. Kvinnan sprutade med en sprayflaska på mannen som då försvann. ”All skit försvinner”, kommenterade kvinnan förtjust.

– Det har skett ett misstag och vi beklagar det, säger Hans Hernborn på SVTs programsekreteriat.

Också JK är inkopplad, anledningen är att programmet nu anmälts även för hets mot folkgrupp.

TV4 fällt för sponsringsmeddelande

ETIK TV4 har fällts av Granskningsnämnden för radio och TV för felaktigt placerade sponsringsmeddelanden.

Nämnden har granskat programmet Sen kväll med Luuk som var sponsrat av Hi Fi klubben och Seat. Ett meddelande om detta lämnades cirka 30 sekunder in i programmet efter en inledande sketch. Därefter följde programmets vinjett.

Nämnden konstaterade att sponsringsmeddelandet visserligen lämnades före programmets vinjett, men efter den del som inledde programmet och som ostridigt utgjorde en del av detta.

Nämnden fann inte skäl att hos länsrätten ansöka om utdömande av särskild avgift. Två ledamöter var skiljaktiga och ville fria programmet.

SVT fälldes för brott mot reklamförbudet

ETIK Granskningsnämnden för radio och TV har fällt Sveriges Television för brott mot reklamförbudet.

Programmet Magic Night som sändes i oktober 1999 innehöll ett sammandrag av en svensk basketbollmatch. Under sammandraget kompletterades matchuret, som visade tid och målställning, vid 18 tillfällen med en skylt med företagsnamnet Certina.

Nämnden anser att det enda syftet med reklamskyltarna var att exponera företagets namn.

Fler avsnitt
Fler videos