Gå direkt till textinnehållet

Norrbotten-Kuriren blir tabloid – Vi har hittat rätt

Norrbotten-Kuriren blev i måndags en av de sista dagstidningarna som övergav berliner-formatet. Efter tio år av diskussioner tog de steget över till tabloid. - Övergången har förändrat redaktionens arbetssätt, säger chefredaktören Mats Ehnbom.

Under en tioårs-period har Norrbotten-Kuriren velat övergå till tabloid-formatet. En efter en har andra dagstidningar tagit steget. 

– Det känns som en lång väntan är över, säger Mats Ehnbom.

Vad har gjort att ni är en av de sista tidningarna som genomgår förändringen?

– Vi trycker Norrbotten-Kuriren tillsammans med andra tidningarna i länet. Vi har haft långa förhandlingar för att hitta en lösning där vi trycker tidningarna gemensamt utan att slippa köpa flera tryckpressar, säger Mats Ehnbom.

När Norrbotten Media skapades underlättades övergången och de tog steget. Dock var inte det helt självklart.

– I konkurrensavseende har vi funderat om det är en nackdel, eftersom den andra tidningen på orten också är tabloid. Nu spelar vi på samma utrustning så att säga.

– Men det känns som vi har hittat rätt och vi är glada att kunna tillmötesgå våra läsare som har efterfrågat en mindre tidning.

Tabloidformatet har satt sina spår i redaktionens vardagliga arbete.

– Vi måste prioritera hårdare på sidan, vad som ska vara stort och litet. Ett större tidningsformat sväljer allt, vilket inte kan vara så bra för läsaren i slutändan.

Den nya designen har tagits fram av tre redaktionsmedlemmar (Jan-Erik Thelénius, Kicki Linna och Klas Hallvarez) i samband med en konsultfirma.

– Grundtanken var att vi ville behålla tidningen själ och känslan över form och innehåll. Samtidigt som vi ville ha en enkel layout som inte drar till sig för mycket uppmärksamhet på bekostnad av innehållet, säger Mats Ehnbom.

Fler videos
Fler avsnitt