Gå direkt till textinnehållet

Nordiska journalistfack på väg att lämna IFJ – ”Provocerande och obegripligt”

Dansk Journalistforbund (DJ) är på väg att lämna världsfacket för journalister, IFJ, i protest mot dess flathet gentemot det ryska journalistförbundet, som nu etablerat sig i ockuperade områden i Ukraina. Fler av de nordiska journalistförbunden kan gå samma väg.

I morgon onsdag väntas det danska journalistförbundet DJs styrelse fatta beslut om att ge ordförande Tine Johansen och vice ordförande Allan Boye Thulstrup mandat att begära DJs utträde ur Internationella Journalistfederationen (IFJ), världsfacket för journalister.

– Jag har svårt att se ett scenario där vi inte lämnar IFJ, säger Allan Boye Thulstrup till Journalisten.

Bakgrunden är att det ryska journalistförbundet RUJ, som är medlem i IFJ, stöder den ryska invasionen i Ukraina.

Annons Annons

Redan i somras krävde de nordiska journalistförbunden att IFJs vice ordförande Timur Shafir, som också är generalsekreterare i RUJ, skulle avsättas, efter att han uttalat sitt stöd för den ryska regimens censur.

Under hösten har RUJ startat verksamhet och börjat rekrytera medlemmar i fyra ryskockuperade områden i Ukraina. Det har fått den redan kyliga relationen mellan de nordiska journalistförbunden och IFJ att närma sig nollpunkten.

– Det här handlar om den växande frustration vi känner inför styrningen av IFJ. Vi har krävt att det ryska journalistförbundet ska uteslutas, men IFJs exekutiva styrelse beslutade i stället att utreda händelserna i de ockuperade områdena. Den utredningen kommer att bli klar tidigast i april, och det är för sent. Det står helt klart att det ryska journalistförbundet har etablerat sig i ockuperade områden, det behövs ingen utredning, säger Allan Boye Thulstrup.

De nordiska journalistförbunden kommer att ha ett möte med IFJs ordförande Dominique Pradalié i januari. Hon ska då svara på den kritik som förbunden riktar mot IFJ.

– Det svaret måste vara väldigt bra för att vi inte ska lämna. Det här handlar om vår trovärdighet, vi måste kunna försvara för våra medlemmar varför vi är med i IFJ.

Hur ser ett ”väldigt bra svar” ut? Att det ryska journalistförbundet ska uteslutas?
– De har redan beslutat att RUJ inte ska uteslutas, så något sådant besked kommer vi inte att få. Jag har faktiskt svårt att föreställa mig hur ett svar skulle se ut som gör att vi stannar i IFJ.

Kommer DJ att vara kvar i Europeiska Journalistfederationen om ni lämnar IFJ?
– Ja, det kommer att vara möjligt. Vi har inga planer på att lämna Europeiska Journalistfederationen.

Ni förmedlar IFJs internationella presskort, är det slut med det om ni lämnar IFJ?
– Det finns fler organisationer som utfärdar internationella presskort, jag tror att vi kommer att hitta en lösning.

Uppsägningstiden för medlemskap i IFJ är sex månader, vilket gör att DJs kongress i april kommer att få möjlighet att bekräfta eller dra tillbaka ett eventuellt beslut om att lämna IFJ om DJ väljer att anmäla sitt utträde i januari.

Det är inte bara det danska journalistförbundet som nu lägger grunden för ett framtida eventuellt utträde ur IFJ. Finlands Journalistförbund har haft medlemskapet i IFJ inskrivet i sina stadgar, men på förbundskongressen för två veckor ändrades stadgarna så att det nu är möjligt för förbundsstyrelsen att besluta om utträde ur IFJ.

Ulrika Hyllert, ordförande i Svenska Journalistförbundet. Foto: Tor Johnsson

Svenska Journalistförbundets styrelse har inte fattat något beslut om fortsatt medlemskap i IFJ.

– Vi delar de andra nordiska journalistförbundens frustration. Att IFJ inte agerat snabbare och mer kraftfullt rörande det ryska journalistförbundets uttalanden och ageranden är provocerande och obegripligt. Det är svårt att försvara hur vi kan vara medlemmar i IFJ när de inte tar detta på större allvar. Vi följer noggrant vad som nu sker i journalistförbunden i våra grannländer, men varje förbund beslutar självständigt hur man ska agera, säger Ulrika Hyllert.

De nordiska journalistförbunden har länge känt sig ”obekväma” i IFJ. Så sent som i våras kallade DJs ordförande Tine Johansen beslutet att hålla IFJs världskongress i diktaturen Oman för ”helt vansinnigt”, och Svenska Journalistförbundets representant Victoria da Silva beskrev sedermera världskongressens demokratiarbete som ett ”haveri”.

 

Fakta

Internationella Journalistfederationen

IFJ är världens största journalistorganisation med cirka 600 000 journalister i 187 fackförbund i över 140 länder. IFJ grundades 1926.

Fler avsnitt
Fler videos