Gå direkt till textinnehållet
Foto: Tor Johnsson

Replik: ”Presskortet från IFJ är viktigt och användbart”

Debatt ”För mig har det aldrig handlat om prestige.” Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert svarar på Stockholms Dagspressdistrikts olika förslag på att återinföra ett fysiskt presskort.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

För mig har det aldrig handlat om prestige. När vi tagit beslut om presskorten i förbundsstyrelsen har vi utgått från behov av ökad tillgänglighet, förbättrad säkerhet och att vi ska vara kloka med förbundets pengar. Vi vill hålla nere medlemsavgifterna så långt det är möjligt.

När presskortstillverkaren Idemia i juni 2023 meddelade att de skulle övergå till en helt datoriserad ansökningsprocess gjordes en uträkning på vad självaste övergången skulle kosta förbundet. Den utgick från att vi fortsatt skulle utfärda SIS-märkta presskort till samtliga medlemmar. Istället för de pappersblanketter vi dittills använt, skulle hela processen datoriseras.

De två stora posterna i uträkningen var teknik och utbildning. Kostnaden för teknik till förbundets 55 presskortshandläggare skulle lågt räknat kosta 825 000 kronor. Kostnaden för utbildningar i det nya systemet 200 000 kronor. I denna uträkning ingick inte kostnader för teknik eller utbildning för förbundskansliets personal. Inte heller en kraftigt höjd avgift till Idemia för varje tillverkat presskort eller lön och arvoden. Medlemmar skulle fortsatt personligen behöva besöka våra presskortshandläggare, utifrån gällande regelverk för hantering av SIS-kort.

Annons Annons

Vi hade redan 2022 kontaktat företaget Freja om möjligheterna att lansera ett digitalt presskort, kopplat till en e-legitimation. Detta efter att den statliga ID-kortsutredningen några år tidigare föreslagit till regeringen att SIS-märkta ID-kort inte längre skulle godkännas som fysiska identitetshandlingar. Vi hade under pandemin också haft problem med att vi tidvis inte kunnat utfärda fysiska presskort på grund av risk för smitta.

Efter Idemias besked i juni 2023 återupptogs diskussionerna med Freja. Inte enbart på grund av kostnadsskäl. Med ett digitalt presskort skulle medlemmar enkelt kunna skaffa ett presskort, oavsett var de bodde i Sverige. Presskortet skulle framöver enbart kunna innehas av medlemmar och det skulle bli möjligt att kontrollera om ett presskort var giltigt och äkta.

På förbundsstyrelsens möte i september 2023 fattades sedan beslut att vi som förbund skulle införa det digitala presskortet. En månad senare slutade Idemia ta emot fysiska ansökningar om presskort.

Utifrån era förslag om samarbeten kring presskorten, så har vi erfarenhet av detta. Fram till 2022 hade vi ett samarbete med föreningen Pressfotografernas Klubb, PFK. Det innebar att vi utfärdade fysiska presskort till deras medlemmar. För att kunna utfärda presskorten fick vi tillgång till deras medlemsregister. I dag är föreningen PFK Sverige en del av förbundet, så avtalet är inte längre aktuellt.

Om vi skulle inleda ett nytt samarbete och till exempel utfärda presskort till Unionens medlemmar skulle vi också behöva tillgång till deras medlemsregister. Eller det motsatta om Unionen skulle utfärda våra presskort. Det samma skulle gälla liknande samarbeten med de medieföretag ni räknar upp och organisationer. Det vi måste förhålla oss till, och som försvårar samarbeten, är att medlemskap i fackförbund enligt GDPR är en känslig personuppgift. Vilket innebär stränga regler och extra höga krav gäller för hantering av våra medlemsuppgifter.

För er som vill ha ett fysiskt presskort när ni arbetar utomlands, vill jag fortsatt hävda att det internationella presskortet från IFJ är viktigt och användbart. Trots att vi riktat kritik mot IFJ är det ingen ”korrupt organisation”. Med IFJ:s presskort kan du dessutom få hjälp på plats av medlemsförbund i 140 länder. Är du yrkesverksam medlem kan du ansöka om kortet på vår hemsida.

Jag vet att digitala presskort inte välkomnas av alla medlemmar. Precis som med det fysiska presskortet finns det problem. Vi arbetar för att  minimera nackdelarna och som jag skrivit tidigare följer vi de diskussioner som förs. Vi är angelägna om att medlemmar som har problem hör av sig på presskort@sjf.se. Införandet är i en process där vi är lyhörda och vi kan utveckla funktionen efter hand.

Ulrika Hyllert
ordförande Journalistförbundet

 

Kommentarer

11 svar till ”Replik: ”Presskortet från IFJ är viktigt och användbart””

 1. Hej!
  Vad jag förstår så kan det digitala presskortet inte användas som en ID-handling. Vilket betyder att vi måste skaffa oss ytterligare ett kort – ett ID-kort med vilket vi kan legitimera oss, så som vi gör idag med presskortet.
  Ni påstår att det kostar för mycket att utfärda fysiska presskort. Det kostar väl i så fall lika mycket att utfärda ID-kort, men med en annan myndighet som bekostar detta.
  Dessutom är det vanligt i mindre sammanhang, i utlandet, på fältet mm att man vill se ett fysiskt presskort som leg. En mobil kan laddas ur, förloras, konfiskeras eller helt enkelt inte godkännas i vissa sammanhang. Låt oss ha kvar de fysiska korten!

 2. Det verkar enbart vara pensionärer som vill ha de fysiska presskorten. Är detta för att hålla kvar en yrkesidentitet trots uppdragsbrist eller för att använda privat?

 3. Helt värdelöst beslut. IFJ-korten är svindyra och giltiga i två år. Gör om gör rätt

 4. Bra att förbundet håller nere kostnaderna för att hindra avgiftshöjningar. Har personligen aldrig träffat någon yrkesverksam journalist som i Sverige blivit nekad tillträde trots ett legitimt journalistiskt syfte. Själv är det ytterst sällan jag över huvud taget ombeds att uppvisa presskort. Ett digitalt presskort tordes räcka gott för dessa tillfällen och vill de styrka min identitet ytterligare visar jag gärna upp mitt körkort. Framtiden är digital, snart är alla id-kort digitala. Jag tycker det är bra att SJF är med på tåget. Samtidigt bra att IFJ:s kort behålls då andra länder kan vara mer analoga.

 5. För mig som pensionär är presskortet en presentation av mig som person: Jag är journalist även i egenskap av pensionär. Lever och andas som journalist med en journalists nyfikenhet på omvärlden. Det är också en handling som förklarar för omgivningen varför jag har för vana att ställa frågor och söka förklaringar till händelser i världen på nära och längre håll. Det gör min nyfikenhet legitim. Som jag är van vid från mitt yrkesliv. Kort sagt: jag är glad för att ha tillgång till ett sådant leg. Det hjälper mig att bevara tankeskärpan med stigande ålder. (Blir 90 i sommar.) Men det verkar inte som om pensionärer är några som räknas med i journalistkåren.
  För journalister i yrkesverksam ålder är legget många gånger nödvändigt för att kunna utföra jobbet, enligt min erfarenhet.

 6. Ang Britta Rings kommentar. Med all repekt för att man känner en yrkesstolthet även efter pensionering. Presslegitimationen är, enligt mitt tycke, något som enbart ska uppvisas i samband med journalistiskt arbete. I andra sammanhang bör vanligt id-kort uppvisas. Vår yrkesetik stipulerar att vi inte ska använda vår titel för personlig vinning, vilket hela den här debatten osar. Det hade exempelvis varit helt otänkbart att en polis skulle få behålla sin legitimation i syfte att för omgivningen förklara varför hen tycker det är viktigt att lagen efterlevs. Nu är polis en skyddad yrkestitel, men jämförelsen kanske ändå kan mana till eftertanke.

 7. Tack, SJF!
  Jag blev stoppad utav Försvarsmakten, när jag skulle göra journalistiskt uppdrag på en flottilj. De godkände inte ett digitalt presskort. Detta visar med all tydlighet, att beslutet att enbart satsa på digitalt presskort är helt felaktigt. Gör om och gör då rätt!
  Det gjordes troligen ingen konsekvensanalys innan beslutet klubbades.
  Låt oss medlemmar själva avgöra vilket vi önskar, och då får vi också ta den konstnaden som följer.
  Om Ni finns till för oss medlemmar, lyssna då!

 8. Självklart ska det finna ett fysiskt kort allt annat är löjeväckande.

  Som ovan ni är till för era betalande medlemmar lyssna då på dom!

 9. Hej,

  Jag skulle av naturliga skäl vilja veta hur mycket kostnaden var – för förbundet – att ta fram det digitala presskortet, Detta så att vi medlemmar får en chans att ställa kostnad mot kostnad (det nya digitala vs det analoga) Kan det vara så att en del av kostnaden på det digitala kortet i allt väsentlig del ligger på oss användare i form av nedladdnings- och självinstruktionstid, både detdigitala presskortet och Freja-id? Vad kostar ett vanligt id-kort (analogt), 400 kr/år?! Läste även att förbundet uppmanar medlemmarna att inte ha källskyddat material på samma tele/platta som det digitala presskortet! Ok, så jag skall då betala priset för medlemskap i förbundet, ett analogt vanligt id-kort plus två telefoner/plattor för att vara säker i mitt arbete vad gäller att legitimera mig som journalist?! Synnerligen märkligt! Se till att visa initialkostnaderna för att gå över till digitalt presskort – transparens är här ett absolut krav – vi är en medlemsorganisation…

 10. Jag är visserligen pensionär pga min ålder, men lider verkligen ingen brist på journalistiska uppdrag inom mitt specialområde. Och skulle inte drömma om att använda något som helst presskort för något som helst privat ändamål.
  I Sverige klarar jag mig förmodligen med digitalt presskort, men försök vara digital på museum i Grasse eller en mässa i Italien? Då har jag mer nytta av en bunt tidningar med min bildbyline. Det är lite tungt att bära på, bara. Jag betalar gärna kostnaden för ett fysiskt presskort. Sådana behövs, inte enbart för krigskorrespondenter.

 11. Hej
  Mitt presskort gick ut den 2023-09-27.
  Sedan dess saknar jag presskort. Digitala presskortet skulle börja utfärdas nov 2023 men började den 10 jan 2024.
  Man skulle kunna skaffa först FREJA ID med hjälp av Svenskt pass eller nationellt ID för att få kortet varifrån man befinner sig.
  Jag reste till Turkiet den 30 december till Turkiet. Sedan 10 januari 24 försöker jag då då att få freja ID men det går inte. Jag bad om hjälp av dem. Men det hjälpte inte heller.
  Idag prövade jag igen flera timmar men jag får svar på min e mail.
  Identitetsverifieringen misslyckades
  Orsak: Kontrollen misslyckades
  Vi kunde inte fastställa din identitet baserat på kontrollen som gjordes under registreringen.
  Förslag till lösning

  Följ instruktionerna i appen noggrant, se till att ditt ansikte och din ID-handling är i rätt position när kontrollen sker och att du inte täcker dem med fingrarna.

  Om du behöver mer hjälp, gå till vår webbplats.

  Gå till webbplats

  Det här var inte du? Kontakta oss:
  E-post: support@frejaeid.com

  Telefon: +46 8 38 88 58

  Jag vet inte vad göra. Jag ska stanna här i Turkiet mellan 1 – 2 år.
  Jag kan inte förstå varför man ska ha digitalt kort istället för fysiskt och därmed så mycket krångel. Fanns det behov av medlemmar av detta påhitt? Har styrelsen frågade till medlemmarna om de vill ha en sådan konstig ändring? Det tror jag inte.
  man undrar om styrelsen hade ingenting viktigare saker att göra än att hitta på saker som är helt onödiga och krångligare för medlemmar.
  Är inte att vifta med telefonen som om det är presskort löjligt. Det är jo inte något KORT. Det är fortfarande en telefon med en bild av ett kort som påstår sig vara presskort(!)
  Dessutom vi har redan Bank ID- Varför måste man skaffa FREJA ID för att identifiera sig. När jag kontaktade FREJA för hjälp frågade de mig om jag har varit i Turkiet längre än 5 år. ”Nej”, sade jag ”jag kom till Turkiet den 30 december 2023”. Sen dess var det tyst. Ingen hjälp…
  SJF hänvisar till att skaffa sig ett internationellt presskort om man ska vara utomlands. Varför en extra kostnad? Svensk presskort gäller överallt enligt min erfarenhet. Det är helt onödigt att betala varje år för en löjlig pass liknande ”kort(!)”.
  Jag begär ett presskort av SJF som jag har rätt till. Det behöver inte gälla som ID-kort men skall visa att personen som äger kortet är en journalist som är medlem i SJF. SJF själv kan producera detta mycket lätt och billigt. Medlemmarna som vill ha det skall betala kostnaden naturligtvis.

  Abdullah Gürgün

Lämna ett svar

Vi hanterar läsarkommentarer som insändare. Regler för kommentarer.

Fler avsnitt
Fler videos