Gå direkt till textinnehållet

MIA-avtalet klart

Journalistförbundet och Medie- och informationsarbetsgivarna (MIA) skrev under onsdagen under ett nytt avtal för de 700 journalisterna på tidskriftsområdet. Det treåriga avtalet ger löneökningar på minst 7,3 procent.

Journalistförbundet och Medie- och informationsarbetsgivarna (MIA) skrev under onsdagen under ett nytt avtal för de 700 journalisterna på tidskriftsområdet. Det treåriga avtalet ger löneökningar på minst 7,3 procent.

Lönen höjs i tre etapper:

1.Den 1 april bildas en allmän pott om 2,0 procent av lönesumman. Varje heltidsanställd medarbetare är garanterad en höjning på 220 per månad.

2.Den 1 april 2005 bildas en allmän pott om 2,3 procent av lönesumman. Vid fördelningen är varje heltidsanställd medarbetare garanterad 240 kronor per månad.

3.Den 1 april 2006 bildas en lönepott om 2,4 procent av lönesumman. Vid fördelningen är varje anställd garanterad 240 kronor per månad.

Individgarantin omfattar även visstidsanställda. Dessutom räknar Journalistförbundet och MIA med att löneutvecklingen, med hänsyn till bland annat kompetensutveckling, ska motsvara minst 0,5 procent per företag under avtalsperioden.

Fler avsnitt
Fler videos