Gå direkt till textinnehållet

Men hallå, Otto Sjöberg…

…chefredaktör för Expressen, som i dagens tidning påstår att “ingen annan tidning ökar så mycket som Expressen de senaste fyra månaderna”, trots att två andra tidningar ökar mer, procentuellt sett.

…chefredaktör för Expressen, som i dagens tidning påstår att “ingen annan tidning ökar så mycket som Expressen de senaste fyra månaderna”, trots att två andra tidningar ökar mer, procentuellt sett.

Expressen ökade med 2,1 procent per utgivningsdag, Nya Dagen med 6,3 procent och Ruotsin Suomalainen med 30,4 procent. Av de 21 tidningar som redovivisar tertialupplagan är Expressen alltså den som ökar tredje mest. Hur får ni ihop det med ert påstående i tidningen?

– Vi tittar på faktiska siffror. Procentuella ökningar blir något snedvridna med tanke på att upplagan för Ruotsinen Suomalainen är 6 000 ex och Expressens 362 100. Nya Dagens upplaga på 20 100 är också för liten för att kunna jämföra med.

Förra tertialet ökade ni med 7,3 procent, det här med 2,1 procent. Är det snarare inte så att ökningstakten avtar?

– Ja, ökningstakten avtar eftersom vi under förra året hade en exceptionell upplageutveckling och successivt möter tuffare upplagenivåer för varje månad.- Just därför är det oerhört positivt att vi fortsätter öka, trots att juli och augusti var årets starkaste månader förra året.

Många tidningar påstår att de “ökar mest i Sverige”, med olika sätt att räkna och presentera statistiken. Blir inte läsarna förvirrade av denna sifferlek?

– Vi har hela tiden hållit oss till absoluta tal, aldrig procentsiffror, när vi redovisat vår upplaga. Även jämfört med Aftonbladet använder vi absoluta tal, även om det i den jämförelsen skulle gynna oss med procentsiffror.

– Vi har två perspektiv på vår upplaga, dels ökning eller minskning jämför med motsvarande period förra året, dels den faktiska nivån på upplagan jämfört med närmast föregående månader. De perspektiven har vi konsekvent hållit oss till. Jag tror inte Expressens läsare känner sig förvirrade av vår upplageredovisning. Andra tidningar kan jag inte svara för.

Daniel Grahn, chefredaktör för Nya Dagen, tycker att Expressens påstående är missvisande och tror att det leder till ökad förvirring.

– Tyvärr har väl kvällstidningarnas panikartade hantering av upplagesiffror undergrävt förtroendet för hela branschens sätt att hantera statistiken.

Varje sunt tänkade varelse inser ju att något inte stämmer när flera tidningar ökar mest, hela tiden.

Han har dock inte vänt sig till Expressen med kritik mot deras påstående.

– Nej, men jag skrev ett mejl till Expressen, eftersom de på hemsidan uppmanade läsare att föreslå någon som borde få en getingtårta, och föreslog att de skulle skicka en tårta till Nya Dagens redaktion som ökar mest i svensk dagspress. Vi får väl se om det kommer någon tårta…

Fler avsnitt
Fler videos