Gå direkt till textinnehållet

Medlemsförsäkringen kan byggas ut

Journalistförbundet överväger att återinföra ersättning för tandskador och dödsfall i medlemsförsäkringen. Dessa ersättningar togs bort hösten 2001.

Journalistförbundet överväger att återinföra ersättning för tandskador och dödsfall i medlemsförsäkringen. Dessa ersättningar togs bort hösten 2001.

Att återställa medlemsförsäkringen, den så kallade Grundbulten, till sitt ursprungliga skick skulle kosta förbundet ungefär 32 kronor per år och medlem. Det skulle innebära en ökad utgift med 265 650 kronor. Kostnaden för Grundbulten skulle då bli ungefär 1,8 miljoner per år vid dagens medlemsantal. Förbundsstyrelsens försäkringskommitté föreslår att de ökade kostnaderna kan kompenseras genom bland annat ett minskat bidrag till distrikten.

För att få fler medlemmar att teckna grupplivförsäkring föreslår kommittén att avgifterna differentieras. De som är under 30 år får premien sänkt med hälften och de mellan 30 och 35 får 20 procents rabatt. Ersättningen från grupplivförsäkringen trappas i dag av vid 41 års ålder.

Eftersom genomsnittsåldern på föräldrar med minderåriga barn i dag är högre än tidigare föreslår kommittén att avtrappningen borde starta vid 55 år.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos