Gå direkt till textinnehållet

Medlemmar ska kunna uteslutas från det medieetiska systemet

Det ska finnas möjlighet att slänga ut aktörer som inte följer överenskomna regler inom det medieetiska systemet, det har styrelsen för Mefo beslutat. ”Det är viktigt att vi också har ett sätt att kasta ut medlemmar som inte alls vill följa reglerna”, säger Caspar Opitz, Medieombudsmannen (MO).

Den senaste tiden har allt fler alternativmedier och andra aktörer anslutit sig till det medieetiska systemet, vilket blivit lite av en utmaning för det självreglerande systemet.

Inte minst eftersom systemet bygger på frivillighet där aktörerna själva är överens om vad som ska gälla och idag finns det begränsade möjligheter att tillrättavisa aktörer som inte följer de gemensamma reglerna.

I en artikel i Expo berättade Caspar Opitz (MO) att det framåt ska gå att utesluta aktörer som inte vill följa regelverket. Till Journalisten utvecklar han:

Annons Annons

– Så länge alla anslutna är med på vad som gäller finns inga problem, men om det nu skulle börja komma in aktörer som inte gillar systemet och vill gå emot det så kan det bli problem, säger Caspar Opitz.

– Därför har jag känt att det är viktigt att vi också har ett sätt att kasta ut medlemmar som inte alls vill följa reglerna, fortsätter han.

Mefo, det styrande organet, har nu beslutat att man i framtiden ska kunna utesluta aktörer som upprepade gånger väljer att strunta i regelverket.

– Det vi har sagt är att om man vid upprepade tillfällen bryter mot reglerna och inte rättar till saker efter skriftlig varning då kan styrelsen besluta om uteslutning, säger Caspar Opitz.

Sedan staten börjat uppmuntra aktörer som vill ha stödpengar att gå med i det medieetiska systemet, så har en rad nya sajter och alternativmedier börjat anslutna sig.

MO menar att det potentiellt sett skulle kunna vara så att vissa av dem enbart är med för att få stödpengar, inte för att bedriva medieetik.

– Vi ser att vissa av de här aktörerna inte agerar som etablerade medier gör. Det handlar om att svara på skrivelser i tid, eller att man inte vill lägga saker till rätta. Man märker en ovilja att följa reglerna.

Ett exempel kan vara att aktörer inte vill publicera ett beslut på väl synlig plats eller kan ifrågasätta varför de ska göra detta om ”det inte står i stadgarna”.

– Eftersom alla medlemmar tidigare har dragit åt samma håll har vi historiskt inte behövt ha allt nedskrivet. Numera har vi blivit väldigt noga med att skriva in saker i våra stadgar, det kan behövas att det finns på pränt, menar Caspar Opitz.

Ett annat dilemma som MO ser framför sig är hur det i vissa av de här medierna pågår en typ av "aktivism", som att man exempelvis fysiskt bråkar med varandra, som leder till olika publiceringar som kan bli väldigt svåra att hantera.

– Många av de situationerna är svåra för MO att ta ställning till, det handlar inte om medieetik utan är mer en slags fajt som pågår mellan olika aktörer där man exempelvis har filmer på varandra. Om sådana ärenden kommer in till oss kommer det bli svårt att hantera.

Fler avsnitt
Fler videos