Gå direkt till textinnehållet

Många protester mot barnporrförslag

— Våra grundlagsfästa fri- och rättigheter är hotade! Säg nej till införandet av censur i Sverige.Det kräver undertecknarna av det upprop för yttrandefriheten som sedan drygt en vecka pågår på Internet.

— Våra grundlagsfästa fri- och rättigheter är hotade! Säg nej till införandet av censur i Sverige.

Det kräver undertecknarna av det upprop för yttrandefriheten som sedan drygt en vecka pågår på Internet.

Det är regeringens kommande lagrådsremiss angående barnpornografin som upprör många. Förslaget innebär, som Journalisten tidigare berättat, att innehavsförbud införs och att barnpornografin lyfts ut ur Tryckfrihetsförordningen, TF. Detta banar väg för polisiära ingripanden, till exempel på en redaktion och är, enligt undertecknarna, “första steget för att införa censur i Sverige”.

Öppnar för censur

Uppropet innehåller också en text av journalisten och författaren Anders R Olsson, som pekar på att detta är första gången själva innehavet av information kriminaliseras.

Han menar också att det öppnar för godtyckliga förhandsingripanden, alltså censur, från statens sida.

“Och det behövs inte mycket historiskt medvetande för att inse hur farligt det är” skriver Anders R Olsson.

Gräv-protest

Också föreningen Grävande Journalister protesterar mot justitieminister Laila Freivalds förslag, som man menar får vittgående konsekvenser för det journalistiska arbetet.

Förutom polisens möjligheter att beslagta arbetsmaterial på redaktioner, pekar föreningen bland annat på att meddelarskyddet försvinner, alltså att polisen kan efterforska vem som lämnat barnpornografiskt material till en journalist.

Om ett medium publicerar bilder som stämplas som barnporr kan det leda till fängelse för ansvarig utgivare.

Rättigheter raseras

Uppropet, som redan i tisdags hade fått 257 undertecknare, kommer att lämnas över till regering, riksdag och massmedier. Syftet är att skapa opinion i frågan för att regeringens förslag ska röstas ned. Övergreppen mot barnen kan bekämpas på andra sätt, menar man:

“Det finns tillräckligt med lagar för att i dag komma åt den vidriga hanteringen av barn i pornografiska sammanhang. Men det verkar inte finnas tillräckligt med skydd för att säkra våra grundlagsfästa rättigheter av yttrandefrihet, åsiktsfrihet, informationsfrihet och tryckfrihet. Rättigheterna är på väg att raseras om regeringen får som den vill.”

Du kan hitta uppropet på http://www.efs.se/upprop.html

Fler avsnitt
Fler videos